โหวตหัวหน้าพรรค
โหวตหัวหน้าพรรคได้ 2 วิธี
 1. ผ่านแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2561
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D-ELECT ได้ทาง Play Store
 3. เตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนตัวจริง
 4. ทำตามขั้นตอนในวีดีโอสาธิตการใช้แอปพลิเคชันด้านล่าง
 1. ผ่านจุดลงคะแนน
 2. - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ภาคอีสาน ภาคใต้
 3. - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.
 4. เตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนตัวจริ
 5. ไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ที่หน่วยลงคะแนนใดก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบหน่วยลงคะแนนได้ ที่นี่
ผู้มีสิทธิโหวต
หัวหน้าพรรค
 1. สมาชิกที่มายืนยันสมาชิกสภาพเมื่อ เดือนเมษายน 2561
 2. สมาชิกเก่าที่ไม่ได้มายืนยันสมาชิกภาพ และ ยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
 3. ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.

  ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และ www.facebook.com/DemocratPartyTH/
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบการหยั่งเสียงเบื้องต้นเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561

หลักฐานการสมัคร
สมาชิกพรรค
 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค รายปี 50 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท จากบัญชีธนาคารของท่าน
  มาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “พรรคประชาธิปัตย์-ทุนประเดิม” เลขบัญชี 068-6-03585-2
 4. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
สมัครสมาชิกพรรค
ได้ 3 ช่องทาง
ช่องทางที่ 1. สมัครด้วยตนเอง

โดยนำหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค, สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค
พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง มาที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์
หรือจุดรับสมัครทั่วประเทศ

ช่องทางที่ 2. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน D-connect
 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D-connect

เฉพาะโทรศัพท์มือถือระบบ Android

 1. ทำตามวิธีการในวีดีโอด้านล่าง

* กรณีที่ Install แอปพลิเคชัน D-connect ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ Uninstall ออกก่อน
แล้วให้
install ใหม่ เพื่อ update เป็น Version ล่าสุด ก่อนทำการสมัครสมาชิก

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค และสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค มาที่ Line : @democratpartyth
 1. สมัครทางอีเมล์
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 3. ถ่ายรูปใบสมัครที่กรอกข้อมูลและลงชื่อครบถ้วนพร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปถ่ายหน้าตรง และรูปถ่ายของท่านขณะถือบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน)
 4. ส่งอีเมล์มาที่ member_dmp@democrat.or.th
 5. หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ พรรคประชาธิปัตย์ 67
  ถ.เศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
สมัครสมาชิก
และโหวตหัวหน้าพรรค

โหวตหัวหน้าพรรค : โหวตหัวหน้าพรรคได้ 2 วิธี

 1. ผ่านแอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชั่น 7 ขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2561
 2. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น D-ELECT ได้ทาง Play Store
 3. เตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนตัวจริง
 4. ทำตามขั้นตอนในวีดีโอสาธิตการใช้แอปพลิเคชันด้านล่าง
 1. ผ่านจุดลงคะแนน
 2. - วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ภาคอีสาน ภาคใต้
 3. - วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ภาคเหนือ ภาคกลาง กทม.
 4. เตรียมหลักฐานเป็นบัตรประชาชนตัวจริง
 5. ไปใช้สิทธิลงคะแนนได้ที่หน่วยลงคะแนนใดก็ได้ โดยท่านสามารถตรวจสอบหน่วยลงคะแนนได้ ที่นี่

ผู้มีสิทธิโหวตหัวหน้าพรรค

 1. สมาชิกที่มายืนยันสมาชิกสภาพเมื่อ เดือนเมษายน 2561
 2. สมาชิกเก่าที่ไม่ได้มายืนยันสมาชิกภาพ และยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่น
 3. ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่เสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ และ www.facebook.com/DemocratPartyTH/
  ดูข้อมูลเพิ่มเติม ระเบียบการหยั่งเสียงเบื้องต้นเพื่อเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พ.ศ.2561

หลักฐานการสมัครสมาชิกพรรค

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค รายปี 50 บาท หรือตลอดชีพ 2,000 บาท จากบัญชีธนาคารของท่านมาที่บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี “พรรคประชาธิปัตย์-ทุนประเดิม” เลขบัญชี 068-6-03585-2
 4. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค
 5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

สมัครสมาชิกพรรคได้ 3 ช่องทาง

 1. สมัครด้วยตนเอง

  โดยนำหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค, สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง มาที่สำนักงานใหญ่พรรคประชาธิปัตย์หรือจุดรับสมัครทั่วประเทศ

 2. สมัครผ่านแอปพลิเคชัน D-connect
 3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน D-connect

 1. ทำตามวิธีการในวีดีโอด้านล่าง

* กรณีที่ Install แอปพลิเคชัน D-connect ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ขอให้ Uninstall ออกก่อนแล้วให้ install ใหม่ เพื่อ update เป็น Version ล่าสุด ก่อนทำการสมัครสมาชิก

 1. ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค และสำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค มาที่ Line : @democratpartyth
 1. สมัครทางอีเมล์หรือไปรษณีย์
 2. ดาวน์โหลดใบสมัคร ที่นี่
 3. ถ่ายรูปใบสมัครที่กรอกข้อมูลและลงชื่อครบถ้วนพร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการโอนเงินค่าบำรุงพรรค สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้โอนเงินค่าบำรุงพรรค เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง รูปถ่ายหน้าตรง และรูปถ่ายของท่านขณะถือบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน (เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน)
 4. ส่งอีเมล์มาที่ member_dmp@democrat.or.th
 5. หรือส่งทางไปรษณีย์มาที่ พรรคประชาธิปัตย์ 67
  ถ.เศรษฐศิริ แขวงพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
สมัครสมาชิกและร่วมโหวตหัวหน้าพรรค