ส.ส.สัดส่วน

นายวัชระ เพชรทอง

นายวัชระ เพชรทอง

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 14 ม.ค. 2508
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เขตเลือกตั้ง : กรุงเทพมหานคร เขต11

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ร.ร.มานิตานุเคราะห์ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษา : ม.ศ.1-4ร.ร.สุราษฎร์ธานี /ม.ศ.5 ร.ร.กุนนทีสุทธารามวิทยาคม เขตห้วยขวาง กทม.
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
  • นักเขียน, นักพูด
  • ประธานทนายความรุ่น 16 สภาทนายความ
  • อดีตบรรณาธิการผู้พิมพ์/ผู้โฆษณาหนังสือพิมพ์แนวหน้ารายวัน 
  • รางวัลโล่ห์เกียรติยศ "ปากเสียงประชาชน" จากนายอภิสิทธิ์ เวชชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2552 - ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
  • พ.ศ. 2553 - ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ย้อนกลับ