ส.ส.สัดส่วน

นายอิสสระ สมชัย (ลาออก)

นายอิสสระ สมชัย (ลาออก)

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 พ.ย. 2489
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เขตเลือกตั้ง : อุบลราชธานี เขต4

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : ร.ร.โพธิ์ศรี จ.อุบลราชธานี
มัธยมศึกษา : มัธยมพิบูลวิทยาลัย จ.อุบลราชธานี, ร.ร.สิทธิ์ธรรมศาสตรศิลป์ จ.อุบลราชธานี
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2552 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  • พ.ศ. 2529, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2548, 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุบลราชธานี
  • เป็นนักการเมืองท้องถิ่น (สจ.2 สมัย)
  • พ.ศ. 2518 ทนายความ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาวชิรมงกุฎ (มวม.)

ย้อนกลับ