ส.ส.สัดส่วน

ดร.กนก  วงษ์ตระหง่าน

ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 มี.ค. 2495
ที่อยู่ : 21/34 ถนนสุขุมวิท 29 (หลักเขตต์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : วิทยาศาตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : University of California
ปริญญาเอก : Johns Hopkins University Maryland,U.S.A.

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • ศาสตราจารย์ประจะคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • รองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย
  • กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด(มหาชน)
  • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สยามแฟมิลี่มาร์ท จำกัด
  • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • พ.ศ. 2551 - มหาวชิรมงกุฏไทย (ม.ว.ม.)
  • พ.ศ. 2552 - มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช)

ย้อนกลับ