ส.ส.สัดส่วน

นายกรณ์ จาติกวณิช

นายกรณ์ จาติกวณิช

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 19 ก.พ. 2507
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
เว็บไซต์ : www.korndemocrat.com
อีเมล์ : KORNCHATIKAVANIJ@Gmail.com

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ (อนุบาล1- ประถมศึกษาปีที่4) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน(ประถมศึกษาปีที่ 5-6)
มัธยมศึกษา : โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ปทุมวัน) (ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6) วินเชสเตอร์ คอลเลจ
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัย Oxford Univeisity UK สาขาปรัชญาการเมืองและเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยม)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2525 - 2528 เอส จี วอร์เบิร์ก ลอนดอน ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2528 ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์เจเอฟ ธนาคม จำกัด
 • พ.ศ. 2528 - 2543 กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เจเอฟ ธนาคม จำกัด
 • พ.ศ. 2543 - 2547 ประธานประจำประเทศไทย บริษัทเจพี มอร์แกน ประเทศไทย
 • พ.ศ. 2548, 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2550 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเงาพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2551 รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
 • 20 ธันวาคม พ.ศ. 2551 - 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • กรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • กรรมการบริษัทจาร์ดีน เฟลมมิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้ง จำกัด
 • กรรมการสมาคมบริษัทหลักทรัพย์
 • กรรมการบริษัทอยุธยา ซีเอ็มจี แอสชัวรันส์ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทไทยประกันภัยจำกัด (มหาชน)
 • กรรมการบริษัทไทยยิบซั่ม จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการสเปเซียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2554 มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. 2553 มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

รางวัลเกียรติยศทางสังคม

 • พ.ศ. 2553 "รัฐมนตรีคลังโลก ปี 2010"  จาก นิตยสาร The Banker ประเทศอังกฤษ
 • พ.ศ. 2553 "รัฐมนตรีคลังเอเชียแห่งปี 2010"

ย้อนกลับ