ส.ส.สัดส่วน

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 21 มี.ค. 2499
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2551 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2551 เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2551 รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2538, 2539, 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่
 • พ.ศ. 2538 นายกสมาคมกีฬา จ.แพร่
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร 
 • เลขานุการคณะกรรมาธิการพลังงาน สภาผู้แทนราษฎร 
 • ที่ปรึกษา รมช.กระทรวงสาธารณสุข (นายคำรณ ณ ลำพูน) 
 • พ.ศ. 2543 กรรมการบริหารชมรมสมาชิกสภาสตรีไทย 
 • เลขานุการ รมว. กระทรวงคมนาคม (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) 
 • รองประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2542 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ย้อนกลับ