ส.ส.สัดส่วน

นายเจริญ คันธวงศ์

นายเจริญ คันธวงศ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 21 เม.ย. 2476
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-279-6086
อีเมล์ : charoenk@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ปริญญาตรี : สาขานิติศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ SYRACUSE UNIVERSITY, N.Y. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาเอก : การบริหารอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยซีราคิวส์ สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 6
  • พ.ศ. 2518, 2519, 2529, 2531, 2535/2, 2538, 2539, 2544 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
  • คณะกรรมการสภาที่ปรึกษา พรรคประชาธิปัตย์
  • พ.ศ. 2538 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  • พ.ศ. 2533 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  • พ.ศ. 2531 - 2533 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาวชิรมงกุฎ 
  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ