ส.ส.สัดส่วน

นายสุทัศน์ เงินหมื่น

นายสุทัศน์ เงินหมื่น

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 18 พ.ค. 2488
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2551 รองนายกรัฐมนตรีเงา พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 3
 • พ.ศ. 2518, 2526, 2531, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2544, 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ
 • พ.ศ. 2543  รองนายกรัฐมนตรี
 • พ.ศ. 2540-2543 รมว.กระทรวงยุติธรรม
 • พ.ศ. 2538 รมช. กระทรวงมหาดไทย
 • พ.ศ. 2533 รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • พ.ศ. 2531-2533 รมช.กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2529 - 2531 ผช.เลขานุการ รมว.กระทรวงสาธารณสุข
 • พ.ศ. 2527 ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2535 มหาปรมาภรณ์มงกุฎไทย (ม.ป.ช.)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

ย้อนกลับ