ส.ส.สัดส่วน

นางอานิก อัมระนันทน์

นางอานิก อัมระนันทน์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 30 มิ.ย. 2499
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086
อีเมล์ : anik.amranand@gmail.com

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : ลำดับที่ 3 ในประเทศ (สายศิลป) จากโรงเรียนจิตรลดา สอบเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลำดับที่ 1 ได้รับทุนเล่าเรียนหลวง
ปริญญาตรี : ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
ปริญญาโท : ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2522 - 2524 ธนาคารเชสแมนแฮตตัน ประเทศไทย นักวิเคราะห์สินเชื่อ
 • พ.ศ. 2525-2527
  • บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ผู้จัดการฝ่าย การคลัง (Corporate Treasurer)
  • ประสบการณ์อื่นๆ : ผจก.แผนกงบประมาณ, ผจก.ส่งเสริมการขายและโฆษณา,Competitive Positioning, ผจก.การขายระหว่างประเทศ, ผจก.พัฒนาบุคคล
 • พ.ศ. 2538-2541 บริษัท Shell International จำกัด กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์ (อังกฤษและยุโรป) (Group InvestorRelations)
 • พ.ศ. 2541-2542 บริษัท Shell UK จำกัด ประเทศอังกฤษ
  • ผู้จัดการฝ่ายการเงินและจัดซื้อ โรงกลั่น/ปิโตรเคมี Stanlow
  • ผู้จัดการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Manager)
 • พ.ศ. 2542-2544 กลุ่มบริษัทเชลล์แห่งประเทศไทยผู้จัดการใหญ่ - การเงิน (CFO)
 • พ.ศ. 2545-2546 ฝ่ายตรวจสอบและประเมินระบบงานของกลุ่มบริษัท Royal Dutch Shell Group

งานการเมือง

 • พ.ศ. 2548 –2549 ที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้าน
 • พ.ศ. 2551 สมาชิกสภาที่ปรึกษา พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ ธ.ค. 2551 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบสัดส่วน กลุ่มจังหวัด 6
 • เลขานุการ คณะกรรมาธิการการพลังงาน
 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

งานสาธารณกุศล

 • กรรมการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี  
 • กรรมการมูลนิธิมหาประชาบดี
 • กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิปิ่มสาย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย
 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก

ข้อมูลส่วนตัว

 •  สมรสกับ นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ มีบุตร 2 คน

ความสนใจอื่นๆ

 • ศิลปะร่วมสมัย ต้นไม้และสวน นั่งสมาธิปฏิบัติธรรม

ย้อนกลับ