ส.ส.สัดส่วน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 21 ก.พ. 2502
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต ม.ธรรมศาสตร์, เนติบัณฑิตไทย
ปริญญาโท : นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายเปรียบเทียบ) สหรัฐอเมริกา, นิติศาสตร์มหาบัณฑิต (กฎหมายอเมริกันทั่วไป) สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
  • ส.ส. 2539, 2544, 2548, 2550 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร
  • พ.ศ. 2540 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
  • พ.ศ. 2539 ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร(นายพิจิตต รัตตกุล)
  • พ.ศ. 2536-2538 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงยุติธรรม
  • พ.ศ. 2535-2536 ที่ปรึกษา รมว.กระทรวงศึกษาธิการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) ปี 2542

ย้อนกลับ