ส.ส.สัดส่วน

พ.อ.วินัย สมพงษ์

พ.อ.วินัย สมพงษ์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 16 ม.ค. 2486
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-2700036
โทรสาร : 02-2796086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : สูงเนิน จ.นครราชสีมา
มัธยมศึกษา : การศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จ.ป.ร.) รุ่นที่ 14
ปริญญาตรี : โรงเรียนเสนาธิการทหารบกไทย รุ่นที่ 54 และโรงเรียนเสนาธิการทหารบกประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท : รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านการเมือง จากมหาวิทยาลัยแคนซัส สหรัฐอเมริกา

ประวัติการทำงาน

 • ผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่ (เคลื่อนย้ายทางอากาศ) ในสงครามเวียดนาม
 • นายทหารยุทธการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 31 จังหวัดลพบุรี
 • อาจารย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
 • บริษัทประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัด
 • กลุ่มบริษัท สุราทิพย์ จำกัด

ด้านสังคมและการเมือง

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงคมนาคม
 • พ.ศ. 2550 ส.ส.ระบบสัดส่วน พรรคประชาธิปัตย์
 • พ.ศ. 2548 ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในรัฐบาล ชวน หลีกภัย สมัยแรก
 • ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคพลังธรรม จากการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2535 ทั้ง 2 ครั้ง
 • รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายบริหารและการคลัง) สมัย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • ผู้อำนวยการตลาดนัดจตุจักร

ย้อนกลับ