ส.ส.สัดส่วน

นายอัศวิน วิภูศิริ

นายอัศวิน วิภูศิริ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 18 พ.ย. 2494
ที่อยู่ : 57/8 ซอย 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนบ้านสากเหล็ก จ.พิจิตร
มัธยมศึกษา : โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จ.พิจิตร
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาโท : สถาบับบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ธนสาธรคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  • ประธานกรรมการ บริษัท ชาญวิทย์ โฮเต็ลจำกัด
  • ที่ปรึกษา บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน)
  • ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภัทรเฮ้าส์แอนด์พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
  • นายกสมาคมบ้านจัดสรร
20/07/2011

ย้อนกลับ