ส.ส.สัดส่วน

นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 17 มี.ค. 2513
ที่อยู่ : 57-59 ถนนแสงชูโต 23 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71130
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

ประถมศึกษา : โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
มัธยมศึกษา : โรงเรียนเทคนิคตลิ่งชันพณิชยการ กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร

ประวัติการทำงาน

  • ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ตะคร้ำเอน
  • พ.ศ. 2538-2542 เลขาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดกาญจนบุรี
  • พ.ศ. 2542 -2546 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะคร้ำเอน
  • คณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดกาญจนบุรี
  • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ

ย้อนกลับ