ส.ส.สัดส่วน

นายเกียรติ สิทธีอมร

นายเกียรติ สิทธีอมร

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 26 ส.ค. 2502
ที่อยู่ : 466/15 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 02-270-0036
โทรสาร : 02-279-6086

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษา : โรงเรียนอัสสัมชัญ(บางรัก) เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท : การต่างประเทศ Fletcher School (Tufts University) ,U.S.A.
อื่น ๆ : ประกาศนียบัตรชั้นสูง บริหารธุรกิจ Harvard Bisiness School ,U.S.A.

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ (การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 23 ธันวาคม พ.ศ. 2548)
 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (ชวน หลีกภัย)
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการพาณิชย์ รัฐสภา
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระ วุฒิสภา
 • รองเลขาธิการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
 • ประธานหอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
 • กรรมการหอการค้านานาชาติ
 • อาจารย์พิเศษ บัญชี/รัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ปริญญาโท)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • พ.ศ. 2552 - ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)

ย้อนกลับ