ส.ส.สัดส่วน

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์

นายสุกิจ ก้องธรนินทร์

ข้อมูลทั่วไป

วันเกิด : 15 พ.ค. 2490
ที่อยู่ : พรรคประชาธิปัตย์ 67 ถ.เศรษฐศิริ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ด้านการปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง, ปริญญาตรีด้านบริหารจากประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อื่น ๆ : อบรมหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 5 ของสถาบันพระปกเกล้า และศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐอิตาลีและราชอาณาจักรสเปน ดูงานด้านอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่น, ไต้หวัน, ออสเตรีย, อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาฝึกอบรมการปกครองชั้นสูง ร.ร. นายอำเภอวิทยาลัยการปกครอง ดูงานด้าน ปกครองและเศรษฐกิจประเทศเกาหลี, จีน, ญี่ปุ่น, อเมริกา และยุโรป

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2554 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ
 • อดีตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 • อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 • อดีตสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตยานนาวา

ตำแหน่งหน้าที่การงานในปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพสลักภัณฑ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ก้องสยามอุตสาหกรรม จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟาสเทนเนอร์ อินดัสทรี จำกัด

กิจกรรมทางด้านสังคม

 • อดีตนายกสโมสรโรตารี่ยานนาวา
 • ประธานลูกเสือชาวบ้านรุ่นที่ 19
 • กรรมการลูกเสือเขตยานนาวา
 • รองประธานมูลนิธิร่วมสันติสุข
 • ที่ปรึกษาสมาคมวัดพระยาไกร
 • ที่ปรึกษาสมาคมทุ่งมหาเมฆ
 • กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม
 • กรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนนนทรีวิทยา
 • กรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • กรรมการสมาคมโลหะไทย
 • กรรมการสมาคมสกุลไชย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย(ป.ม.)
 • เหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์

ย้อนกลับ