บทความ

แก้รถติดที่แคราย

แก้รถติดที่แคราย

ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ อดีตรองผู้ว่ากรุงเทพฯ เขียนข้อความผ่านเฟสบุ๊ค " ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ " เนื้อหาระบุว่า.....

แก้รถติดที่แคราย

ใครที่ผ่านแยกแคราย (ขาเข้าเมือง) คงซาบซึ้งถึงสภาพรถติดแบบวินาศสันตะโร กว่าจะผ่านทางแยกได้ต้องใช้เวลานานมาก บางครั้งต้องใช้เวลากว่าชั่วโมง โดยเฉพาะเย็นวันศุกร์สิ้นเดือนขอเตือนว่าอย่าผ่านแยกนี้เป็นอันขาด เพราะท่านจะเสียเวลาอยู่ในรถอย่างกระวนกระวาย ผิดนัดหมายแน่นอน จึงไม่น่าแปลกใจที่แยกแครายถูกจัดอยู่ในอันดับต้นๆ ของทางแยกที่มีรถติดมากที่สุดในกรุงเทพฯ


ก่อนหน้านี้หลายท่านอาจคิดว่าสาเหตุที่ทำให้รถติดหนักที่แยกแครายเป็นเพราะมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากบางซื่อสู่บางใหญ่ แต่ข้อเท็จจริงหาเป็นเช่นนั้นไม่ เพราะเวลานี้มีการคืนผิวจราจรเรียบร้อยแล้ว หรือไม่มีการก่อสร้างขีดขวางทางสัญจรแล้ว แต่รถก็ยังติดหนักเหมือนเดิม
ผมไม่ปฏิเสธว่าปัจจัยหนึ่งที่ทำให้รถติดก็คือปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากมีประชาชนย้ายมาอาศัยบริเวณบางบัวทอง บางใหญ่ และบริเวณสองข้างทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงจำนวนมาก พูดได้ว่าใช้บางบัวทอง และบางใหญ่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย แต่เข้าไปทำงานหรือเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ ด้วยเหตุนี้ ในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้าจะมีปริมาณรถที่ต้องการข้ามสะพานลอยแครายเพื่อไปทำงานหรือเรียนหนังสือในกรุงเทพฯ (ขาเข้า) มากกว่าปริมาณรถขาออก แต่ในชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็นปริมาณรถขาเข้ากับรถขาออกมีพอๆ กัน ซึ่งถือว่ามีสภาพการจราจรแตกต่างจากทางแยกอื่นที่ตอนเช้ามีปริมาณรถขาเข้ามากกว่าขาออก และตอนเย็นมีปริมาณรถขาออกมากกว่าขาเข้า


ดังนั้น การแก้ปัญหารถติดที่แยกแยกแครายจำเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าใจพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนที่ทางแยกนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้บรรเทารถติดได้ ผมขอเสนอแนวทางดังนี้

1. ระยะเร่งด่วน (ทำได้ทันที)
1.1 ชั่วโมงเร่งด่วนตอนเช้า
(1) เพิ่มจำนวนเลนขาเข้าบนสะพานแครายเป็น 3 เลน ลดจำนวนเลนขาออกบนสะพานแครายเหลือ 1 เลน ซึ่งในปัจจุบันตำรวจจราจรเพิ่มจำนวนเลนขาเข้าหลังจากวิ่งผ่านสะพานแครายแล้ว กล่าวคือ เพิ่มจำนวนเลนขาเข้าบนสะพานพงษ์เพชรเท่านั้น
(2) เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีรถขับเลนซ้ายแล้วเบี่ยงขวาขึ้นสะพานโดยเด็ดขาด ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้รถติดหนักได้เช่นกัน
1.2 ชั่วโมงเร่งด่วนตอนเย็น
(1) ให้คงจำนวนเลนขาเข้าบนสะพานแครายคือ 2 เลน เท่ากับจำนวนเลนขาออก แต่ในปัจจุบันตำรวจจราจรกลับลดจำนวนเลนขาเข้าเหลือ 1 เลน และเพิ่มจำนวนเลนขาออกเป็น 3 เลน ทำให้รถขาเข้าเมืองติดอย่างหนักหนาสาหัส ในขณะที่รถขาออกวิ่งผ่านแยกแครายได้อย่างรวดเร็ว
(2) เข้มงวดกวดขันไม่ให้มีรถขับเลนซ้ายแล้วเบี่ยงขวาขึ้นสะพานโดยเด็ดขาด ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก พฤติกรรมเช่นนี้ส่งผลให้รถติดหนักได้เช่นกัน

2. ระยะสั้น (ภายใน 3 ปี)

ควรพิจารณานำแผนการก่อสร้างอุโมงค์ในแนวถนนติวานนท์มาทบทวนใหม่ ซึ่งเดิมกรมทางหลวงมีแผนที่จะก่อสร้างแต่ถูกผู้ที่ไม่เห็นด้วยคัดค้านจนต้องพับแผนไป ผมมีความเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่กรมทางหลวงควรนำโครงการก่อสร้างอุโมงค์นี้มาทำประชาพิจารณ์ถามความเห็นประชาชนทั้งที่อาศัยอยู่บริเวณนี้และผู้ที่ต้องสัญจรผ่านแยกแครายว่าต้องการอุโมงค์นี้หรือไม่
ผมขอบอกว่าถ้าไม่ช่วยกันแก้ไขอย่างจริงจัง อีกไม่นานสภาพการจราจรในบริเวณนี้จะเป็นอัมพาตแน่นอน แม้ว่ารถไฟฟ้าสายสีม่วงจะเปิดให้บริการแล้วก็ตาม
คุณมีความเห็นอย่างไรครับ


ขอบคุณข้อมูล/ ภาพจาก : เพจ ดร.สามารถ ราชพลสิทธิ์ บทความอื่นๆ