บทความ

กระตุก "ประจิน" ทุบโต๊ะอย่าล็อกสเปก

กระตุก "ประจิน" ทุบโต๊ะอย่าล็อกสเปก

กระตุก “ประจิน” ทุบโต๊ะอย่าล็อกสเปก

ผมได้โพสต์เรื่อง “กลิ่นไม่ดีที่ รฟท.” ไปเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 กรณีการประกวดราคาจัดหาและติดตั้งเครื่องกั้นถนนชนิดคานทำงานอัตโนมัติของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) จำนวน 130 แห่ง วงเงิน 403,435,972.33 บาท ที่มีการระบุยี่ห้อของเครื่องนับเพลาล้อไว้ 3 ยี่ห้อ พร้อมกับได้ตั้งคำถามว่าเป็นการล็อกสเปกให้บริษัทที่จำหน่ายเครื่องนับเพลาล้อเหล่านั้น หรือกีดกันยี่ห้ออื่นที่ รฟท. เคยใช้มาก่อนหรือไม่ เพราะไม่เคยมีข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง (Terms of Reference หรือ TOR) และเอกสารประกวดราคาโครงการอื่นที่กรรมการจัดทำ TOR กล้าหาญชาญชัยกระทำได้เช่นนี้

แต่เวลานี้ผมทราบมาว่ากรรมการผู้เกี่ยวข้องของ รฟท. เริ่มหวั่นวิตกกันแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีข่าวว่า พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รมว.คมนาคม ได้สั่งการใดๆ ไปที่ รฟท. ผมจึงจำเป็นต้องแฉการกระทำที่ไม่เป็นธรรมของผู้ที่เกี่ยวข้องให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อให้ท่าน รมว.คมนาคม พิจารณาว่าเป็นการล็อกสเปกหรือไม่

ตัวอย่างของการกระทำที่ไม่เป็นธรรมมีดังนี้

1. มีการนำ TOR และเอกสารประกวดราคาลงใน Website ในเดือนพฤศจิกายน 2557 ไม่ครบถ้วน ขาดเอกสารสำคัญคือข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิค (Specification) ของเครื่องนับเพลาล้อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ทำให้บริษัทที่สนใจจะเข้าประมูลบางรายไม่สามารถรู้ถึงสาระในเอกสารนี้ได้ จึงได้ทำหนังสือท้วงถามต่อ รฟท. พร้อมทั้งระบุว่าทราบเป็นการภายในว่า รฟท. จะกำหนดให้ใช้เครื่องนับเพลาล้อเพียง 3 ยี่ห้อ เท่านั้น ถือเป็นการกีดกันยี่ห้ออื่นที่ รฟท. เคยใช้มาจนถึงปัจจุบัน แต่การทักท้วงดังกล่าวก็ไม่เป็นผล

อนึ่ง การประมูลในอดีตที่ผ่านมา รฟท. ได้ลงเอกสารครบทุกอย่างไว้ใน Website ต่างกับการประมูลครั้งนี้

2. มีการขายซองประกวดราคาระหว่างวันที่ 7-16 มกราคม 2558 โดยให้ยื่นซองในวันที่ 21 มกราคม 2558 ซึ่งในซองประกวดราคามีข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคที่ไม่ได้ลงใน Website ด้วย ปรากฏว่าในข้อกำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคมีการระบุยี่ห้อของเครื่องนับเพลาล้อไว้ 3 ยี่ห้อ เป็นไปตามกระแสข่าวก่อนหน้านั้นจริง เมื่อเป็นเช่นนี้ ทำให้บริษัทที่ไม่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องนับเพลาล้อยี่ห้อดังกล่าวไม่สามารถเข้าประมูลได้

3. มีการระบุยี่ห้อของเครื่องนับเพลาล้อไว้ 3 ยี่ห้อ โดยไม่ระบุให้ใช้ยี่ห้อที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ ซึ่งต่างกับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นที่แม้ รฟท. ได้ระบุยี่ห้อไว้ก็ตาม แต่ก็ให้ใช้ยี่ห้ออื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ การกระทำเช่นนี้ทำให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายเครื่องนับเพลาล้อยี่ห้ออื่นไม่สามารถเข้าประมูลได้

4. การกำหนดให้ยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 21 มกราคม 2558 นั้น นับว่ามีเวลาเตรียมเอกสารสั้นมาก กล่าวคือมีเวลาเพียงแค่ 4 วัน เท่านั้น (ประกอบด้วยวันเสาร์และวันอาทิตย์ 2 วัน) หากบริษัทใดไม่รู้ตัวล่วงหน้าว่าจะมีสิทธิ์เข้าประมูลก็จะไม่สามารถเตรียมเอกสารซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้ทัน เพราะต้องติดต่อขอหนังสือรับรองพร้อมทั้งแบบแปลนการติดตั้งจากผู้ผลิตเครื่องนับเพลาล้อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ

เหล่านี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของการกระทำที่ไม่เป็นธรรม คนที่ไม่อยู่ในวงการประมูลได้รับข้อมูลเหล่านี้ก็รู้ได้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้น ดังนั้น ผมขอกระตุก รมว.คมนาคมอย่างแรงให้ทุบโต๊ะสั่งการให้มีการประมูลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม อย่าให้เสียชื่อรัฐบาลที่ต้องการมาปราบการทุจริตคอร์รัปชั่นนะครับบทความอื่นๆ