บทความ

 “ปากท้องของประชาชน” คือเรื่องเร่งด่วนกว่า!!

“ปากท้องของประชาชน” คือเรื่องเร่งด่วนกว่า!!

“ปากท้องของประชาชน” คือเรื่องเร่งด่วนกว่า!! บทความ โดย...มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ . พรรคประชาธิปัตย์ ไม่เคลื่อนไหวการเมือง แต่เราเคลื่อนความคิดในเรื่อง "ปากท้อง ทุกข์เข็น ของประชาชน" เราส่งสัญญาณเตือนรัฐบาลเพราะ "เราเป็นกระบอกเสียงประชาชน" . วันก่อนโน้น!! ที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา . อดีตนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวที่ไปถึง "ตำบลออย" นั่งรถข้ามภูเขากว่า 160กิโลเมตร จากสนามบินเพื่อรับฟังทุกข์สุขประชาชน . วันนี้!! ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่สบายใจต่อการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตร ล่าสุดเมื่อวานตัวแทนสมาคมชาวไร่มันก็มายื่นหนังสือร้องเรียนกับทางพรรคฯ เรากังวลยิ่ง เพราะทางยางพาราก็ราคาตกต่ำอีก แม้ขณะนี้รัฐบาลจะเริ่มขยับ แต่บางเรื่องรัฐบาลเคยประกาศเป็นนโยบายแล้วเอาเข้าจริงกลับมีหน่วยงานรัฐไม่นำไปปฏิบัติ . ดิฉันยอมรับนะคะว่า "วิจารณ์กันมากในพรรคว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะไปไม่รอดเพราะปากท้องประชาชน จึงอยากส่งสัญญาณว่านายกฯ อย่าไปพูดในลักษณะที่เหมือนไปซ้ำเติมชาวสวนยาง เพราะการพูดแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์ ทั้งในเชิงของจิตวิทยาของตลาด และกระทบความรู้สึกของเกษตรกร" . ดิฉันรับฟังข่าวอดีตนายกฯ อภิสิทธิ์ พยายามบอกผ่านสื่อฯ ถึงท่านนายกฯประยุทธ์ว่าการจัดการแต่ละช่วงที่นักการเมืองบริหารนั่น มีผลแตกต่างกันอย่างน้อยช่วงที่พูดถึงการเอายางพาราไปใช้ในกิจการของรัฐ ก็มีนักการเมืองท้องถิ่นได้ไปทำไปแล้วด้วย ซึ่งเป็นรูปเป็นร่าง เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าทำได้ (ดิฉันคิดว่าท่านหมายถึงจังหวัดสงขลา ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดของประชาธิปัตย์ดำเนินการ) . และสิ่งที่เป็นความกังวลต่อไปคือ อดีตนายกฯอภิสิทธิ์ ยังแสดงความเป็นห่วงถึงสภาวะของข้าวโพด และมันสำปะหลัง ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลีเป็น 0% ที่เกิดขึ้นในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทำให้ผู้ใช้ข้าวโพด หรือมันสำปะหลัง หันไปใช้วิธีการนำเข้าข้าวสาลีแทน ทำให้ไปกดราคาข้าวโพด กับมันสำปะหลัง . จึงอยากให้ทบทวนนโยบายนี้โดยให้กลับไปเก็บภาษีอย่างเดิม แต่อย่าไปเทียบเคียงกับอุตสาหกรรม เพราะกำลังพูดถึงสินค้าเกษตร และเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ และมันเป็นชีวิตของเกษตรกรจำนวนมาก . ส่วนปัญหามันสำปะหลัง ตามที่สมาคมชาวไร่มันได้เดินทางมาพบกับ คุณอภิสิทธิ์ที่พรรคฯ พบข้อมูลว่าการปล่อยให้มีการนำเข้าสินค้าคุณภาพต่ำ มีผลกระทบอย่างมากต่อการถูกกดราคาของมันสำปะหลัง นอกจากนี้หากไปดูราคาผลิตภัณฑ์ที่ใช้มันสำปะหลัง เปรียบเทียงกับราคาตลาดโลกแล้วทอนกลับมา จะพบว่ามันสำปะหลังน่าจะต้องมีราคาดีกว่าที่เกษตรกรต้องขายอยู่ . ดังนั้นรัฐบาลทั้งกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย์ ต้องใส่ใจ ไม่ว่าจะเป็นยาง ปาล์ม มันสำปะหลัง ข้าวโพด ที่จะต้องมาดูแลให้เกษตรกร มีกำลังซื้อมากกว่านี้ มีความเป็นอยู่ที่ดีกว่านี้ และจะช่วยเศรษฐกิจในภาพรวมด้วย . "เรื่องข้าวโพดและมันสำปะหลัง ถ้าหากรัฐบาลไม่ขยับแก้ในวันนี้เมื่อผลผลิตออกมาก็จะแย่ไม่ต่างจากยางพารา ทั้งหมดขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของรัฐบาล" ดิฉัน ยืนยันทางพรรคฯ ไม่เคลื่อนไหวการเมืองแต่เราเคลื่อนความคิดในเรื่อง "ปากท้อง ทุกข์เข็น ของประชาชน" เราเคลื่อนสัญญาณเตือนรัฐบาลเพราะ "เราเป็นกระบอกเสียงประชาชน" เราทั้งหมดในพรรคค่อนข้างไม่สบายใจกันทุกคนว่ารัฐบาลทหารไม่มีความสามารถด้านการแก้ไขปัญหาปากท้องและเศรษฐกิจ ทำให้ปัญหาทางด้านความมั่นคงและอื่นๆ ตามมาเป็นขบวน และผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชน . มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์บทความอื่นๆ