บทความ

มหากาพย์โกงข้าว ตอนอวสาน จีทูจี (6) ชำแหละสัญญาจีทูจีฉบับที่ 3

มหากาพย์โกงข้าว ตอนอวสาน จีทูจี (6) ชำแหละสัญญาจีทูจีฉบับที่ 3

26 กันยายน 2560  นายแพทย์วรงค์  เดชกิจวิกรม  อดีต ส.ส. พิษณุโลก  มือปราบคดีทุจริตโครงการจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์  เขียนบทความอธิบายลำดับกระบวนการมหาทุจริต  ผ่านเพจ “Warong Dechgitvigrom ”ว่า...
.
วันที่ 3 กรกฎาคม 2555 ลงนามสัญญาฉบับที่ 3  กับบริษัทกว่างตง  ขายข้าวนาปรังปีการผลิต 2555 ข้าวขาว 5% ปริมาณ 500,000 ตัน และปลายข้าวขาว ปริมาณ 500,000 ตัน ราคา ณ หน้าคลัง รวม 1,000,000 ตัน ราคาข้าวขาว5% ตันละ 13,860 บาท ปลายข้าวขาวตันละ 12,460 บาท การชำระเงิน 3 แบบคือ L/C โอนเงินผ่านธนาคาร และแคชเชียร์เช็ค ให้เสร็จสิ้นใน 10 เดือน รับมอบขั้นต่ำ 100,000 ตัน ข้าวที่ส่งมอบเพื่อการบริโภคภายในประเทศผู้ซื้อ  แต่อาจส่งข้าวให้ประเทศที่ 3 ในรูปการค้าหรือบริจาค
.
วันที่ 20 สิงหาคม 2555 แก้ไขสัญญาฉบับที่ 3 ให้บริษัทกว่างตงเพิ่มปริมาณข้าวขาว 5% เพิ่มอีก 1,300,000 ตัน รวมเป็น 2,300,000 ตัน
.
ข้อสังเกตของการทำสัญญาฉบับที่ 3
1.การขายหน้าคลัง เพิ่มการชำระด้วยแคชเชียร์เช็ค และการส่งข้าวให้ประเทศที่สามในรูปการค้าหรือบริจาค เป็นความผิดปกติของการระบายข้าวแบบจีทูจี และเอื้อประโยชน์ให้ผู้ซื้อและการทุจริตเวียนเทียนข้าว
2.การทำสัญญาฉบับที่ 3 กับบริษัทกว่างตง ราคาข้าวขาว 5% ตันละ 13,860 บาท ปลายข้าวเอวันเลิศ ตันละ 12,460 บาท ขณะที่สัญญาฉบับฉบับที่ 2 ข้าวขาว 5% ตันละ 16,950 บาท ปลายข้าวขาวตันละ 13,650 บาท ทำให้บริษัทกว่างตง ไม่มารับข้าวตามสัญญาฉบับที่ 2 ให้ครบหมด แต่มารับข้าวสัญญาฉบับที่ 3 แทน เพราะข้าวราคาถูกกว่า เป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้ออย่างเห็นได้ชัด

3. พบว่าบริษัทกว่างตงรับมอบข้าวขาว 5% ตามสัญญาฉบับที่2 ช่วงแรกไป 561,158.03 ตัน แต่มารับข้าวขาว 5% ตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 1,359,964.70 ตัน ส่วนปลายข้าวเอวันเลิศ รับมอบช่วงแรก ตามสัญญาฉบับที่ 2 จำนวน 156,610.32 ตัน แต่รับตามสัญญาฉบับที่ 3 จำนวน 303,466.87 ตันเพราะข้าวชนิดเดียวกัน ราคาถูกกว่า  และสัญญาไม่มีบทลงโทษ
.
4.การแก้ไขเพิ่มชนิดข้าว และปริมาณข้าว ถือเป็นสาระสำคัญ นอกขอบเขตสัญญา มีผลเสมือนหนึ่งเป็นการทำสัญญาใหม่  มิใช่ให้บริษัทกว่างตงอาศัยสัญญาที่ฝ่ายตนได้เปรียบมาแก้ไขสัญญาเพิ่มปริมาณข้าวเรื่อยๆ  ยิ่งเห็นได้ชัดเจนว่า การเพิ่มปริมาณข้าวขาว 5% แต่ในราคาที่ถูกลงอีก ปริมาณมากถึง1.3 ล้านตัน เป็นการเอื้อประโยชน์ชนิดไม่เกรงกลัวใดๆทั้งสิ้น
.
#DemocratTH #ประชาธิปัตย์
บทความอื่นๆ