ข่าว

“องอาจ” ชี้ ย้ายตำรวจสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่ตอบโจทย์
22 พ.ค. 2560

“องอาจ” ชี้ ย้ายตำรวจสังกัดกระทรวงยุติธรรมไม่ตอบโจทย์

(21 พ.ค. 2560) นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อศึกษาแผนงานปฏิรูปกิจการตำรวจในคณะกรรมการประสานงาน ระหว่าง สนช. และ สปท. เสนอรูปแบบการปฏิรูปตำรวจให้โอนย้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมว่า การโอนย้ายตำรวจไปสังกัดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือกระทรวงใดก็ตาม คงไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาการทำงานของตำรวจที่กระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนโดยทั่วไปได้

ต้องยอมรับความจริงว่าตำรวจมีปัญหามากมายหลายประการอันส่งผลกระทบต่อการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชน เพราะตำรวจถือเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรม ถ้าเรื่องราวต่างๆ หรือคดีความ เริ่มจากตำรวจด้วยความเป็นธรรม โอกาสที่ประชาชนจะได้รับความยุติธรรมก็มีสูง แต่ถ้าเริ่มจากตำรวจด้วยความไม่เป็นธรรมโอกาสที่ประชาชนจะได้รับผลจากความไม่เป็นธรรมก็มีมากตามไปด้วย

การโอนย้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปสังกัดกระทรวงยุติธรรมยังไม่น่าตอบโจทย์ทั้งหมด เพราะโครงสร้างการทำงานของตำรวจยังเหมือนเดิม การปฏิรูปตำรวจให้ได้ผลอย่างจริงจังจึงควรคำนึงถึงการปฏิรูปโครงสร้างตำรวจทั้งหมดที่จะทำให้การบริหารงานการทำงานของตำรวจเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญที่สุดการปฏิรูปตำรวจควรเอาประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นตัวตั้ง

เป็นที่น่าเสียดายว่าเรื่องการปฏิรูปตำรวจควรเป็นเรื่องแรกๆ ที่ คสช. ควรทำตั้งแต่ปีแรกของการเข้ามามีอำนาจ แต่ขณะนี้ระยะเวลาผ่านมา 3 ปี ก็ยังไม่มีการปฏิรูปตำรวจเกิดขึ้นอย่างจริงจัง ถ้า คสช. เริ่มปฏิรูปตำรวจตั้งแต่แรกน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่านี้ เพราะ คสช. มีอำนาจเบ็ดเสร็จสมบูรณ์มีงบประมาณอยู่ในมือ มีกำลังคนที่จะทุ่มเททำให้เกิดผลได้ไม่ยาก

เมื่อ คสช. ไม่ทำเรื่องปฏิรูปตำรวจให้เป็นชิ้นเป็นอัน ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าผิดหวังของ คสช.

นายองอาจ กล่าวต่อไปว่าถึงแม้เวลาที่เหลืออยู่ของ คสช. จะไม่มากพอที่จะทำเรื่องปฏิรูปโครงสร้างตำรวจ แต่ก็อยากให้ คสช. กำชับกำชาการทำงานของตำรวจให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนด้วย

ขอบคุณภาพ จาก : wikipedia.orgข่าวอื่นๆ