ข่าว

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำทีมยื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณา คำสั่ง คสช. 53/2560 แก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญ
23 ม.ค. 2561

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นำทีมยื่นคำร้องผู้ตรวจการแผ่นดิน พิจารณา คำสั่ง คสช. 53/2560 แก้ไข พ.ร.ป.พรรคการเมือง ขัดรัฐธรรมนูญ

23 ม.ค.2561 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมด้วยนายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ นายราเมศ รัตนะเชวง นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางไปยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ให้พิจารณาคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 53/2560 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองก่อให้เกิดความเดือดร้อน หรือความไม่เป็นธรรมกับประชาชน หรือเป็นภาระแก่ประชาชนโดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ และเป็นการละเมิดสิทธิตามรัฐธรรมนูญ รวมทั้งขัดเจตนารมณ์และกระบวนการตามรัฐธรรมนูญ

Download เอกสารข่าวอื่นๆ