ข่าว

จุดยืนยันสมาชิก ภาคกลาง 26 จังหวัด
01 เม.ย. 2561

จุดยืนยันสมาชิก ภาคกลาง 26 จังหวัด


สถานที่ยืนยันเป็นสมาชิกพรรค (ภาคกลาง) 26 จังหวัด 96 เขต ข้อมูล 18/04/61
ลำดับ จังหวัด เขต ประกอบด้วย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กาญจนบุรี 1 อำเภอเมืองกาญจนบุรี และอำเภอไทรโยค (เฉพาะตำบลศรีมงคล) นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ 4/5 ถนนเวียดนาม ต.ท่ามะกา อ.เมือง 096-842-4959
096-789-1939 
086-149-1563
2 อำเภอท่าม่วง อำเภอด่านมะขามเตี้ย อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลหนองกุ่ม) และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลหนองโรง ตำบลทุ่งสมอ ตำบลดอนเจดีย์ และตำบลหนองสาหร่าย) นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร 169 หมู่3 ถนนหนองขาว-ท่าม่วง ต.หนองขาว  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี  71110 081-139-9339
063-237-7355
3 อำเภอท่ามะกา และอำเภอพนมทวน (เฉพาะตำบลพังตรุ ตำบลรางหวาย ตำบลพนมทวน และตำบลดอนตาเพชร) นายปาราเมศ  โพธารากุล 159/9ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 081-856-1991
4 อำเภอเลาขวัญ อำเภอห้วยกระเจา อำเภอบ่อพลอย (เฉพาะตำบลบ่อพลอย ตำบลหนองรี ตำบลหลุมรัง ตำบลช่องด่าน และตำบลหนองกร่าง) อำเภอหนองปรือ และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลเขาโจด) นายธรรมวิชช์  โพธิพิพิธ 99/1 ม.4 ต.หนองประดู่ อ.เหลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 087-155-5365
5 อำเภอทองผาภูมิ อำเภอสังขละบุรี อำเภอไทรโยค (เฉพาะ ตำบลลุ่มสุ่ม ตำบลท่าเสา ตำบลสิงห์ ตำบลไทรโยค ตำบลวังกระแจะ และตำบลบ้องตี้) และอำเภอศรีสวัสดิ์ (เฉพาะตำบลนาสวน ตำบลด่านแม่แฉลบ ตำบลหนองเป็ด ตำบลท่ากระดาน และตำบลแม่กระบุง) นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศษฐ์ โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรี 201/1 หมู่ 1 ต.วังด้ง อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190 
081-880-5105
2 ชัยนาท 1 อำเภอเมืองชัยนาท อำเภอสรรพยา อำเภอมโนรมย์ และอำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะเทศบาลตำบลวัดสิงห์ ตำบลหนองน้อย ตำบลมะขามเฒ่า และตำบลหนองบัว) นายเดชา บุญอินทร์ 27 ม. 5 ต. หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 0922852535
2 อำเภอสรรคบุรี อำเภอหันคา อำเภอเนินขาม อำเภอหนองมะโมง และอำเภอวัดสิงห์ (เฉพาะตำบลวังหมัน ตำบลหนองขุ่น และตำบลบ่อแร่) 
3 นครนายก 1 ทั้งจังหวัด นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ์, นายสกลชัย  อิสระเสนารักษ์ 140/1 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000 081-822-5223
081-655-5322
4 นครปฐม 1 อำเภอเมือง(ทน.นครปฐม ตำบลนครปฐม ตำบลวังตะกู ตำบลหนองปากโลง ตำบลโพรงมะเดื่อ ตำบลลำพยา ตำบลบ่อพลับ ตำบลสวนป่าน ตำบลสระกระเทียม ตำบลหนองดินแดง ตำบลสนามจันทร์ ตำบลห้วยจรเข้ และตำบลพระประโทน) พันโทสินธพ  แก้วพิจิตร, สจ.สุรชัย อนุตธโต ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ (นครปฐม) ตรงข้ามห้างโลตัส สาขานครปฐม 753 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 089-837-2525, 081-301-3936,  034-255-422, 063-255-5744, FAX .034-250-255
2 อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลบ้านยาง ตำบลหนองงูเหลือม ตำบลทัพหลวง ตำบลตาก้อง และตำบลมาบแค)   และอำเภอกำแพงแสน   
3 อำเภอบางเลน  อำเภอดอนตูม และอำเภอพุทธมณฑล
4 อำเภอเมือง(เฉพาะตำบลวังเย็น ตำบลสามควายเผือก ตำบลทุ่งน้อย ตำบลบางแขม(นอกเขตทน.นครปฐม) ตำบลดอนยายหอม ตำบลถนนขาด และตำบลธรรมศาลา)  อำเภอนครชัยศรี
5 อำเภอสามพราน ส.จ.สุรชัย อนุตธโต 41/10 ม.5 ซ. ท่าตลาด 5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 081-3013936
5 นนทบุรี 1 อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลตลาดขวัญ ตำบลสวนใหญ่ ตำบลบางกร่าง ตำบลบางศรีเมือง ตำบลบางรักน้อย ตำบลไทรม้า และตำบลบางไผ่) นายเฉลิมพล  นิยมสินธุ์ 93 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 081-611-1804
2 อำเภอเมือง (เฉพาะตำบลท่าทราย ตำบลบางกระสอ และตำบลบางเขน)  น.ส.วิภาวัลย์  วรวรรณปรีชา 34/1 ซ.รัตนาธิเบศร์8 ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 081-846-8044
3 อำเภอบางกรวย และอำเภอบางใหญ่ (เฉพาะตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางม่วง ตำบลบางเลน ตำบลบางใหญ่ และตำบลบางแม่นาง) นางพิมพา จันทรประสงค์  สำนักงาน ส.ส.พิมพา จันทรประสงค์ จ.นนทบุรี , นายกฤตพัส  อัจฉริยะประสิทธิ์หมู่บ้านสำเร็จวิลล์ 1/14-19 หมู่1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี 089-9221574 02-985-1720-1
4 อำเภอปากเกร็ด (เฉพาะตำบลปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ ตำบลเกาะเกร็ด ตำบลบางตลาด ตำบลบ้านใหม่ และตำบลบางพูด) นายวิรัตน์  บรรดาศักดิ์ บ้านเลขที่ 183/89 ม.7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 081-9099-440
5 นนทบุรี 5 อำเภอบางบัวทอง ต.โสนลอย ต.พิมลราช ต.บางรักพัฒนา ต.บางคูรัด ต.ละหาร ต.ลำโพ, อ.บางใหญ่ ต.เสาธงหิน, อ.ปากเกร็ด ต.คลองข่อย ต.อ้อมเกร็ด ต.บางพลับ ต.ตะไนย์ ต.คลองพระอุดม นายทศพล เพ็งส้ม 88/12-13 ม.1 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต. บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง นนทบุรี 11110, นายจำลอง  ขำสา 72/11 ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี   02-5711050 098-1953978 
6 อำเภอไทรน้อย  และอำเภอบางบัวทอง (เฉพาะตำบลบางคูรัต ตำบลบางบัวทอง และตำบลพิมลราช)  นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน 99 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 098-259-2685
6 ปทุมธานี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านใหม่ ตำบลบ้านกลาง ตำบลกระแชง ตำบลบางกะดี ตำบลบางปรอก ตำบลบางพูด ตำบลสวนพริกไทย และตำบลหลักหก) และอำเภอคลองหลวง (เฉพาะตำบลคลองหนึ่ง) ศูนย์ประสานงาน ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง บ.KSS อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด ศูนย์การค้า IT เชียร์รังสิตชั้น 4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 นายเอกชัย  นาคบุรินทร์  089-488-4727
2 อำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบ้านฉาง ตำบลบางเดื่อ ตำบลบางคูวัด ตำบลบางหลวง และตำบลบางขะแยง) อำเภอสามโคก และอำเภอลาดหลุมแก้ว สจ.รังสิต  ใยยง 081-854-5238, 02-992-7275, 081-866-7172
3 อำเภอคลองหลวง (ยกเว้นตำบลคลองหนึ่ง) และอำเภอหนองเสือ (เฉพาะตำบลบึงชำอ้อ)
4 อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลประชาธิปัตย์ ตำบลบึงยี่โถ และตำบลรังสิต) และอำเภอเมืองปทุมธานี (เฉพาะตำบลบางพูน) นายอานนท์ นุ่นสุข ศูนย์ประสานงาน ประชาธิปัตย์ เขต 4 เลขที่ 436, 438 ซ.พหลโยธิน 127 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 02-0753965 081-8250523
6 ปทุมธานี 5 อำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลคูคต ตำบลลาดสวาย และตำบลบึงคำพร้อย)  ศูนย์ประสานงาน ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง บ.KSS อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด ศูนย์การค้า IT เชียร์รังสิตชั้น 4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง 081-812-7889
6 อำเภอหนองเสือ (ยกเว้นตำบลบึงชำอ้อ) อำเภอธัญบุรี (เฉพาะตำบลลำผักกูด ตำบลบึงสนั่น และตำบลสนั่นรักษ์) และอำเภอลำลูกกา (เฉพาะตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง ตำบลลำไทร ตำบลพืชอุดม และตำบลบึงคอไห)
7 ประจวบคีรีขันธ์ 1 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ อำเภอกุยบุรี และอำเภอ    สามร้อยยอด นายมนตรี  ปาน้อยนนท์ 555 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180 คุณมานัส  เทศแท้ 095-1517066
2 อำเภอหัวหิน และอำเภอปราณบุรี นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน 179/11 ม.11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120 083-222-1669
3 อำเภอทับสะแก อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย นายประมวล  พงษ์ถาวราเดช, นายสมบูรณ์  เขียววาด 126/10 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140 098-279-5479
087-914-3250
8 ปราจีนบุรี 1 อำเภอเมืองปราจีนบุรี อำเภอบ้านสร้าง และอำเภอศรีมโหสถ น.ส.เยาวลักษณ์  โตอนันต์, นายณรงค์  มาสแสง 1208 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000 087-001-1555
089-832-4469
2 อำเภอศรีมหาโพธิ อำเภอประจันตคาม และอำเภอ กบินทร์บุรี (เทศบาลตำบลสระบัว ตำบลลาดตะเคียน ตำบลหาดนางแก้ว ตำบลวังดาล ตำบลนนทรีและตำบลนาแขม) นายประดิษฐ์  กุลหลี 297 ม.1 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  25110
087-942-7488
3 อำเภอนาดี อำเภอกบินทร์บุรี (เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลกบินทร์ ตำบลหนองกี่ ตำบลเมืองเก่า ตำบลกบินทร์ ตำบลย่านรี ตำบลวังตะเคียน ตำบลเขาไม้แก้ว ตำบลวังท่าช้าง ตำบลบ้านนา และตำบลบ่อทอง)  น.ส.เยาวลักษณ์  โตอนันต์ 221 ม.2 ต.ประจันตคาม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี  25130
087-001-1555
9 เพชรบุรี 1 อำเภอเมืองเพชรบุรี และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลท่าแร้ง ตำบลท่าแร้งออก ตำบลแหลมผักเบี้ย ตำบลบางแก้ว ตำบลบางขุนไทร ตำบลบางครก และตำบลปากทะเล) นายอรรถพร  พลบุตร 103 หมู่3 หมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า ต.ต้นมะม่วง  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000
090-991-2416
2 อำเภอชะอำ และอำเภอท่ายาง นายกัมพล  สุภาแพ่ง นายแรม  อาจอ่อนศรี 244/4 ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  76120 084-070-9999
081-299-0063
3 อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอบ้านแหลม (เฉพาะตำบลบ้านแหลม ตำบลบางตะบูน และตำบลบางตะบูนออก) นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง 31 ต.ท่าราบ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000
081-846-9933
10 ราชบุรี 1 อำเภอเมือง(ยกเว้นตำบลน้ำพุ   ตำบลห้วยใผ่   ตำบลดอนแร่  และตำบลอ่างทอง) นางกัลยา ศิริเนาวกุล 80/22 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 จิตราภา โมกผา 086-327-9799
2 อำเภอเมืองราชบุรี(เฉพาะตำบลน้ำพุ  ตำบลห้วยไผ่   ตำบลดอนแร่  และตำบลอ่างทอง)   อำเภอปากท่อ  อำเภอสวนผึ้ง   อำเภอวัดเพลง  อำเภอบ้านคา   พ.ต.ท.สันทัต  เจียมสกุล 31 ม.2 ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 081-981-9155
3 อำเภอโพธาราม(ยกเว้นตำบลบ้านฆ้อง ตำบลดอนทราย  และตำบลบ้านสิงห์)   อำเภอจอมบึง นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ 65 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ. เมือง ราชบุรี จ.ราชบุรี 70120 092-2899059
4 อำเภอบ้านโป่ง นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ 69 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 คุณธรรมนูญ 086-321-5891
5 อำเภอดำเนินสะดวก   อำเภอบางแพ   อำเภอโพธาราม(เฉพาะตำบลบ้านฆ้อง ตำบลดอนทราย และตำบลบ้านสิงห์) นายชัยโรจน์  เอกอัครอัญธรณ์ ร้านกาแฟบีริช 148 ม.11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 081-959-7949
11 ลพบุรี 1 อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะเทศบาลเมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลตำบลเขาพระงาม เทศบาลตำบลท่าศาลา เทศบาลตำบลโคกตูม เทศบาลตำบลถนนใหญ่ เทศบาลตำบลกกโก ตำบลป่าตาล ตำบลทะเลชุบศร และตำบลท่าแค) นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ, นายจงรวย  สมจิตรนา ศูนย์ประสานงาน พรรคประชาธิปัตย์ จ.ลพบุรี 29/1-4 ซอยศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
2 อำเภอเมืองลพบุรี (เฉพาะตำบลบางขันหมาก ตำบลพรหมมาสตร์ ตำบลโพธิ์เก้าต้น ตำบลโก่งธนู ตำบลโคกกะเทียม ตำบลโคกลำพาน ตำบลงิ้วราย ตำบลดอนโพธิ์ ตำบลตะลุง ตำบลบ้านข่อย ตำบลท้ายตลาด ตำบลโพธิ์ตรุ และตำบลสี่คลอง) อำเภอท่าวุ้ง และอำเภอบ้านหมี่
081-948-7101
080-022-4545
3 อำเภอโคกสำโรง อำเภอหนองม่วง อำเภอสระโบสถ์ อำเภอโคกเจริญอำเภอชัยบาดาล (เฉพาะตำบลชัยนารายณ์ ตำบลศิลาทิพย์ ตำบลม่วงค่อม ตำบลมะกอกหวาน ตำบลบ้านใหม่สามัคคี และตำบลเขาแหลม)
4 อำเภอพัฒนานิคม อำเภอท่าหลวง อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล (เฉพาะเทศบาลตำบลลำนารายณ์ ตำบลห้วยหิน ตำบลลำนารายณ์ ตำบลบัวชุม ตำบลท่าดินดำ ตำบลซับตะเคียน ตำบลนาโสม ตำบลหนองยายโต๊ะ ตำบลเกาะรัง ตำบลท่ามะนาว ตำบลนิคมลำนารายณ์ และตำบลชัยบาดาล)
12 สมุทรปราการ 1 อำเภอเมืองสมุทรปราการ(เฉพาะตำบลปากน้ำ, ต.ท้ายบ้าน,ต,บางโปรง ต.บางด้วน,ต.บางเมือง ,ต.บางเมืองใหม่,ต.บางปู ,ต.แพรกษาใหม่ นายกวีฉัฏฐ  ศีลปพิพัฒน์ สนง.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สมุทรปราการ ซ.4 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 083-884-7777
2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลสำโรงเหนือ ตำบลเทพารักษ์ และตำบลแพรกษา) นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา ร้านห้องยาอิมฯเวิลด์ 999/20 ม.1 ซอยข้างห้างอิมพีเรียลเวิลด์ (ตรงข้ามประตูทางเข้าด้านข้างห้างอิมพีเรียลเวิลด์) ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
3 อำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางเมือง ตำบล
บางเมืองใหม่ และตำบลท้ายบ้านใหม่)
4 อำเภอบางพลี (เฉพาะตำบลบางพลีใหญ่ ตำบลบางแก้ว ตำบลบางโฉลง  ตำบลบางปลา และตำบลราชาเทวะ) 095-9644545
086-3226444
085-141-1919
12 สมุทรปราการ 5 อำเภอบางเสาธง อำเภอบางบ่อ อำเภอบางพลี (เฉพาะตำบลหนองปรือ) และอำเภอเมืองสมุทรปราการ (เฉพาะตำบลบางปู)
6 อำเภอพระประแดง (ยกเว้นตำบลบางครุ และตำบลบางจาก)
7 อำเภอพระสมุทรเจดีย์ และอำเภอพระประแดง (เฉพาะตำบลบางครุ และตำบลบางจาก) สมยศ ประกอบผล 40/1 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 081-7913939
13 สมุทรสงคราม 1 ทั้งจังหวัด นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี, นายศิโรช  องค์ปรีชาชาญ 64/1 ม.11 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 084-651-3535
081-985-1673
14 สมุทรสาคร 1 อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลมหาชัย ตำบลท่าฉลอม ตำบลโกรกกราก ตำบลคอกกระบือ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ ตำบลโคกขาม ตำบลบางหญ้าแพรก ตำบลท่าทราย และตำบลบางน้ำจืด) นายกุลวัฒน์ หงษ์คู, นายคุณานนท์ ชื่นถ้า 927/98 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
095-514-9999
081-556-6008
2 อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาดี) และอำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลตลาดกระทุ่มแบน ตำบลอ้อมน้อย ตำบลท่าไม้ ตำบลสวนหลวง ตำบลแคราย ตำบลคลองมะเดื่อ ตำบลดอนไก่ดี และตำบลท่าเสา) นาย สุวิศว์ เมฆเสรีกุล ที่ตั้งสำนักงานของ  เขตกระทุ่มแบน 8/88 หมู่11 ถนนพุทธสาคร ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130  วัชรพล(เอก) รักท้วม  081-0097887
3 อำเภอเมืองสมุทรสาคร (เฉพาะตำบลนาโคก ตำบลกาหลง  ตำบลบางโทรัด ตำบลบ้านบ่อ ตำบลชัยมงคล ตำบลบางกระเจ้า ตำบลบ้านเกาะ และตำบลท่าจีน) อำเภอกระทุ่มแบน (เฉพาะตำบลบางยาง และตำบลหนองนกไข่) และอำเภอบ้านแพ้ว นายนิติรัฐ  สุนทรวร ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์บ้านแพ้ว (ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 89/80 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 084-195-1449
15 สระแก้ว 1 อำเภอเมืองสระแก้ว อำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอวังน้ำเย็น (เฉพาะตำบลทุ่งมหาเจริญ) พลโทอิสระ วัชรประทีป, พลโทชวลิต สาลีติ๊ด ศูนย์ประสานงานฯ 1175 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร  จ.สระแก้ว  27160
081-8235055
2 อำเภอวัฒนานคร (ยกเว้นตำบลช่องกุ่ม และตำบลแซร์ออ) อำเภอวังน้ำเย็น (ยกเว้นตำบลทุ่งมหาเจริญ) อำเภอคลองหาด และอำเภอวังสมบูรณ์ 093-3211935
3 อำเภออรัญประเทศ อำเภอตาพระยา อำเภอโคกสูง และอำเภอวัฒนานคร (เฉพาะตำบลช่องกุ่ม และตำบลแซร์ออ) 
16 สระบุรี 1 อำเภอเมืองสระบุรี และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย 081-8400567
2 อำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง และอำเภอแก่งคอย นายชูศักดิ์ จึงพานิช 12 ถ.พหลโยธิน  ต.หนองแค  อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 089-1881888
3 อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง และอำเภอหนองแซง
4 อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดนอำเภอดอนพุด และอำเภอเสาไห้  
17 สุพรรณบุรี 1 อำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลไร่รถ) นายอิสระ บุญญาอรุณเนตร ร้านขายยา ร้านกาแฟ 156 หมู่ 4 ต.สวนแตง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72219  081-2907376
2 อำเภอบางปลาม้า อำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตำบล
บางเลน ตำบลบางตาเถร ตำบลบางตะเคียน ตำบลบ้านกุ่ม ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลบางพลับ ตำบล
เนินพระปรางค์ ตำบลบ้านช้าง ตำบลต้นตาล ตำบลศรีสำราญ ตำบลดอนมะนาว และเทศบาลเมือง
สองพี่น้อง)
3 อำเภออู่ทอง อำเภอสองพี่น้อง (เฉพาะตำบลทุ่งคอก เทศบาลตำบลทุ่งคอก  ตำบลหนองบ่อ และตำบลบ่อสุพรรณ) อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลสระกระโจม และเทศบาลตำบลสระกระโจม)
4 อำเภอสามชุก อำเภอศรีประจันต์ อำเภอดอนเจดีย์ (เฉพาะตำบลดอนเจดีย์ เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ ตำบลหนองสาหร่าย และตำบลทะเลบก) อำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตำบลหนองหญ้าไซ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ และตำบลหนองโพธิ์)
5 ด่านช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช อำเภอหนองหญ้าไซ (เฉพาะตำบลหนองราชวัตร ตำบลแจงงาม ตำบลหนองขาม และตำบลทัพหลวง)
18 สิงห์บุรี 1 ทั้งจังหวัด นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์, นางปริญตา  เรืองฤทธ์กุล 141/1 ถ. นายเมือง ต.บางพุทรา อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 091-8875899
088-214-1111(ปุ้ย)
19 อยุธยา 1 อำเภอพระนครศรีอยุธยา สมบัติ ทัพประยูร 31/4 ม.5 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 098-9458411
2 อำเภอท่าเรือ อำเภอบางปะหัน อำเภอนครหลวง อำเภอมหาราช และอำเภอบ้านแพรก นายสมบูรณ์  มีนาค, นายบุญชู  เฉลิมแก้ว สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ อยุธยา 36/5 ม.5  ต.เจ้าปลุก  อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา  13150 081-851-8848
081-996-8536
3 อำเภอวังน้อย อำเภออุทัย และอำเภอภาชี
4 อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร และอำเภอลาดบัวหลวง นายอดุล ดาวเรือง 145 ม.1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  086-3561222
084-6682111
5 อำเภอเสนา อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล และอำเภอบางซ้าย
20 อ่างทอง 1 อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ (ยกเว้นตำบลม่วงเตี้ย) และอำเภอป่าโมก นายอรชุน  ประสิทธ์สมบัติ (สถานที่ตั้งสี่แยกไฟแดง ตลาดอ่างทอง อาคารพาณิชย์ 3ห้อง) จ.อ่างทอง
081-8907575
2 อำเภอโพธิ์ทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ (เฉพาะตำบลม่วงเตี้ย) อำเภอไชโย อำเภอแสวงหา และอำเภอสามโก้
21 อุทัยธานี 1 อำเภอเมืองอุทัยธานี อำเภอหนองฉาง (ยกเว้นตำบลเขาบางแกรก ตำบลทุ่งโพ และตำบลเขากวางทอง) อำเภอหนองขาหย่าง อำเภอทัพทัน และอำเภอสว่างอารมณ์ นายกุลเดช พัวพัฒนกุล 715/1 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61000 089-7081771
2 อำเภอบ้านไร่ อำเภอหนองฉาง (เฉพาะตำบลเขาบางแกรก ตำบลทุ่งโพ และตำบลเขากวางทอง) อำเภอลานสัก และอำเภอห้วยคต นายวิทยา จันทร์สม 999/2 ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 097-9723218 พรรณิภา  จันทร์สม
22 จันทบุรี 1 อำเภอเมืองจันทบุรี และอำเภอแหลมสิงห์ 110/241 ม.1 หมู่บ้านมณีจันทร์ ต.พลับพลา  อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 097-9929932
2 อำเภอท่าใหม่, อำเภอนายายอาม, อำเภอเขาคิชฌกูฏ และอำเภอแก่งหางแมว นายยุคล ชนะวัฒน์ปัญญา 82/9 ม.8 ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  22170 096-2564795
3 อำเภอขลุง, อำเภอโป่งน้ำร้อน, อำเภอสอยดาว และอำเภอมะขาม นายแสนคม  อนามพงษ์ 15 ซ.1 ถ.มหาราช  ต.ตลาด อ.เมือง  จ.จันทบุรี 22000 039-313515
081-450-2288
นายอุลิศ สุจิระสกุล 237/1 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 0879155935
23 ฉะเชิงเทรา 1 อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และอำเภอบางคล้า (เฉพาะตำบลบางสวน ตำบลสาวชะโงก ตำบลเสม็ดเหนือ และตำบลเสม็ดใต้) นายบุญเลิศ ไพรินทร์ 081-8204625
2 อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอราชสาส์น อำเภอบางคล้า (เฉพาะตำบลบางคล้า ตำบลปากน้ำ ตำบลบางกระเจ็ด ตำบลท่าทองหลวง และตำบลหัวไทร) และอำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลเมืองเก่า ตำบลหนองยาว และตำบลหนองแหน) นายสายัณห์ เกตุประยูร
3 อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอสนามชัยเขต และอำเภอพนมสารคาม (เฉพาะตำบลเกาะขนุน ตำบลพนมสารคาม ตำบลบ้านซ่อง ตำบลท่าถ่าน และตำบลเขาหินซ้อน)
4 อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง และอำเภอแปลงยาว พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ 080-0233333
24 ชลบุรี 1 อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลแสนสุข ตำบลอ่างศิลา ตำบลเสม็ด ตำบลห้วยกะปิ ตำบลเหมือง ตำบลบ้านปึก ตำบลหนองข้างคอก ตำบลหนองรี ตำบลนาป่า และตำบลสำนักบก) นายสวัลธา  ศรีชลวัฒนา 57/4 ถ.พาสเภตรา ตรงขามศาลจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย  อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000
2 อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะตำบลบางปลาสร้อย ตำบลมะขามหย่ง ตำบลบ้านโขด ตำบลบางทราย ตำบลหนองไม้แดง ตำบลคลองตำหรุ ตำบลดอนหัวฬ่อ และตำบลบ้านสวน)และอำเภอพานทอง (เฉพาะตำบลพานทอง ตำบลเกาะลอย ตำบลโคกขี้หนอน ตำบลบ้านเก่า ตำบลหน้าประดู่ ตำบลบางนาง ตำบลบางหัก ตำบลหนองตำลึง และตำบลหนองกะขะ) 038-283208
089-8313434
3 อำเภอพนัสนิคม อำเภอเกาะจันทร์ และอำเภอพานทอง (เฉพาะตำบลมาบโป่ง และตำบลหนองหงษ์)   นายประมวล เอมเปีย ศูนย์ประสานงานพรรคปชป.อำเภอพนัสนิคม จ.ชลบุรี เขต3 เลขที่260-260/1 ถ.เมืองเก่า เทศบาลพนัสนิคมอ.พนัสนิคมจ.ชลบุรี 20140  095-6549893
4 อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง และอำเภอหนองใหญ่  นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ 087-5011111
24 ชลบุรี 5 อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลสุรศักดิ์ ตำบลหนองขาม ตำบลเขาคันทรง ตำบลบางพระ ตำบลบ่อวิน และตำบลศรีราชา) นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์ 271/346 ม.3 ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110 081-6527758
6 อำเภอเกาะสีชัง อำเภอศรีราชา (เฉพาะตำบลทุ่งสุขลา และตำบลบึง) และอำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลนาเกลือ ตำบลบางละมุง ตำบลหนองปลาไหล และตำบลตะเคียนเตี้ย)         นางพจนารถ แก้วผนึก 27/1 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150
7 อำเภอบางละมุง (เฉพาะตำบลหนองปรือ ตำบลโป่ง ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลเขาไม้แก้ว)      นายสุรัตน์  เมฆะวรากุล 206/32 ม.9 ซอยทาวน์อินทาวน์ ถ.สุขุมวิท 53 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 033-009591
8 อำเภอสัตหีบ นายไมตรี สอยเหลือง 70/4 ม.3 ซ.สุขุมวิท37 หมู่บ้านเมโท ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี  20180 081-8322414
25 ตราด 1 ทั้งจังหวัด นายธีระ สลักเพชร, นายเรืองศักดิ์ เลี้ยงถนอม 45/62 ถ.เทศบาล5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  23000 081-9107316 081-7810779
26 ระยอง 1 อำเภอเมืองระยอง (ยกเว้นเทศบาลเมืองมาบตาพุด, เทศบาลตำบลทับมา, และเทศบาลตำบลเนินพระ) นายสาธิต ปิตุเตชะ สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง 115/33 หมู่4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 063-4564644
2 อำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา นายบัญญัติ เจตนจันทร์ 11/11 ถ.แหลมยาง  ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 081-7619208
3 อำเภอบ้านค่าย, อำเภอวังจันทร์, อำเภอปลวกแดง,และอำเภอนิคมพัฒนา (ยกเว้นเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลตำบลมาบข่า) นายธารา ปิตุเตชะ สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง 115/33 หมู่4 ต.ตะพง อ.เมือง จ.ระยอง 21000 081-7823878
4 อำเภอเมืองระยอง (เฉพาะเทศบาลเมืองมาบตาพุด,เทศบาลตำบลทับมา, และเทศบาลตำบลเนินพระ) อำเภอนิคมพัฒนา (เฉพาะเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา และเทศบาลตำบลมาบข่า) และอำเภอบ้านฉาง นายวิชัย ล้ำสุทธิ 9/9 ม.5 ต.มาบข่า  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  21180 084-7579999ข่าวอื่นๆ