ข่าว

จุดยืนยันสมาชิก ภาคอีสาน 20 จังหวัด
01 เม.ย. 2561

จุดยืนยันสมาชิก ภาคอีสาน 20 จังหวัด


สถานที่ยืนยันเป็นสมาชิกพรรค (ภาคอีสาน) 20 จังหวัด 126 เขต ข้อมูล 4/04/61
ลำดับ จังหวัด เขต ประกอบด้วย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กาฬสินธุ์ 1 อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  นาย ประสิทธิ์ แสงมณี 81 หมู่ 1 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 080-7549112
 
 
2 อำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย นาย สุพจน์ นิรมิต 29 หมู่ 4 ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 095-6474074
 
 
3 อำเภอหนองกุงศรี อำเภอห้วยเม็ก และอำเภอท่าคันโท  นาย จำลอง ภูนวนทา  247 ม.1 ต.ลาหนองแสน อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 46220 095-6626655
 
 
4 อำเภอสมเด็จ อำเภอคำม่วง อำเภอสหัสขันธ์ และอำเภอสามชัย นาย ชอบเรียน  วงศ์ศิริ สำนักงานสาธารณสุข อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 087-2206982
 
 
5 อำเภอกมลาไสย อำเภอนามน อำเภอห้วยผึ้ง อำเภอดอนจาน และอำเภอร่องคำ นาย สุรัตน์ พิมนิสัย 96 หมู่ 8 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 088-5605933
 
 
6 อำเภอกุฉินารายณ์ อำเภอเขาวง และอำเภอนาคู นาย สมัคร  เยาวกรณ์  71 หมู่ 16 ต.นิคมห้วยผึ้ง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์ 46240 081-7394052
043-810660
 
2 ขอนแก่น 1 อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลนครขอนแก่นเทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลบ้านเป็ด และตำบลแดงใหญ่) พ.ต.ท ปฎิณญา วิเชฎฐพงษ์  บ้านเลขที่ 204 หมู่ 7 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 095-6644129
 
 
2 อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านทุ่ม เทศบาลตำบลพระลับ เทศบาลตำบลหนองตูม เทศบาลตำบลท่าพระ ตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลบ้านหว้า ตำบลดอนช้าง ตำบลดอนหัน ตำบลศิลา และตำบลท่าพระ) และอำเภอซำสูง พ.ต.ท ปฎิณญา วิเชฎฐพงษ์  บ้านเลขที่ 204 หมู่ 7 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 095-6644129
 
 
 
 
3 อำเภอกระนวน และอำเภอน้ำพอง  นายนรเศรษฐ์  ศรีเงิน บ้านเลขที่ 98 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น 095-2945654
 
 
4 อำเภอเมืองขอนแก่น (เฉพาะเทศบาลตำบลบ้านค้อ เทศบาลตำบลสำราญ เทศบาลตำบลโนนท่อน และเทศบาลตำบลสาวะถี) อำเภอเขาสวนกวาง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอบ้านฝาง นาย สงคราม เมืองมนตรี 166/120 ซอย 24 หมู่บ้านพิมานชล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 081-8731731
 
 
 
5 อำเภอหนองนาคำ อำเภอภูเวียง อำเภอเวียงเก่า และอำเภอสีชมพู (ยกเว้นตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง) นาย วุฒิพงศ์ ศุภรมย์  294 หมู่ 4 ต.ภูเวียง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น 40150 089-7150428
 
 
2 ขอนแก่น 6 อำเภอชุมแพ อำเภอภูผาม่าน และอำเภอสีชมพู (เฉพาะตำบลนาจาน ตำบลซำยาง ตำบลภูห่าน และตำบลหนองแดง)    
   
   
7 อำเภอหนองเรือ และอำเภอมัญจาคีรี    
   
   
8 อำเภอพล อำเภอแวงน้อย อำเภอแวงใหญ่ และอำเภอโคกโพธิ์ไชย    
   
   
9 อำเภอหนองสองห้อง อำเภอโนนศิลา อำเภอชนบท  และอำเภอเปือยน้อย    
   
   
10 อำเภอบ้านไผ่ อำเภอบ้านแฮด และอำเภอพระยืน นาย อุดมการณ์ วรกิจ  199 ถ.รอบเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 4000 086-6225606
 
 
3 ชัยภูมิ 1 อำเภอเมืองชัยภูมิ (ยกเว้นตำบลนาฝาย ตำบลห้วยต้อน ตำบลท่าหินโงม และตำบลซับสีทอง) ธเนศน์ โล่ห์วีระ 349/18-19 ถ.อนันตกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 091-8284482
 
 
2 อำเภอหนองบัวแดง อำเภอภักดีชุมพล อำเภอเมืองชัยภูมิ  (เฉพาะตำบลนาฝาย ตำบลห้วยต้อน และตำบลท่าหินโงม) และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ (เฉพาะตำบลหนองข่า) นางสาว อุไรวัลย์ นทีศรี 76 ม.5 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 36260 098-1029618
 
 
 
3 อำเภอจัตุรัส อำเภอเนินสง่า อำเภอบ้านเขว้า และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลท่ากูบ และตำบลตะโกทอง) ธเนศน์ โล่ห์วีระ 349/18-19 ถ.อนันตกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 091-8284482
 
 
4 อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเทพสถิต อำเภอหนองบัวระเหว และอำเภอซับใหญ่ (เฉพาะตำบลซับใหญ่)  
 
 
3 ชัยภูมิ 5 อำเภอเกษตรสมบูรณ์ (ยกเว้นตำบลหนองข่า) และอำเภอคอนสาร นาย ชยนนท์ คำเบ้า 53 ม.9 บ.ขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 094-3850457
 
 
6 อำเภอภูเขียว และอำเภอบ้านแท่น (ยกเว้นตำบลหนองคู) ธเนศน์ โล่ห์วีระ 349/18-19 ถ.อนันตกูล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 091-8284482
 
 
7 อำเภอแก้งคร้อ อำเภอคอนสวรรค์ อำเภอเมืองชัยภูมิ
(เฉพาะตำบลซับสีทอง) และอำเภอบ้านแท่น (เฉพาะตำบลหนองคู)
091-8284482
 
 
 
4 นครพนม 1 อำเภอศรีสงคราม อำเภอนาหว้า อำเภอบ้านแพงและอำเภอนาทม
   
   
   
2 อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลอาจสามารถ ตำบลนาราชควาย ตำบลนาทราย ตำบลโพธิ์ตาก ตำบลท่าค้อ และเทศบาลเมืองนครพนม) อำเภอท่าอุเทน และอำเภอโพนสวรรค์    
   
   
   
3 อำเภอธาตุพนม อำเภอเรณูนคร อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลขามเฒ่า ตำบลคำเตย ตำบลดงขวาง ตำบลบ้านกลาง และตำบลหนองญาติ)    
   
   
   
4 อำเภอนาแก อำเภอปลาปาก อำเภอวังยาง อำเภอเมืองนครพนม (เฉพาะตำบลกุรุคุ ตำบลบ้านผึ้ง และตำบลวังตามัว) นาย ปราจิตร  ตรีศรี 51 หมู่ 5 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม 48130 087-9444558
 
 
5 นครราชสีมา 1 อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลในเมือง ตำบลหนองไผ่ล้อม และตำบลหนองจะบก)  นาย วิมล มะลิลา (ผู้ประสานงาน) 30/1 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 081-8782541
 
 
2 อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลบ้านเกาะ ตำบลโพธิ์กลาง ตำบลหนองบัวศาลา ตำบลหัวทะเล ตำบลจอหอ ตำบลตลาด ตำบลบ้านโพธิ์ ตำบลพะเนา ตำบลมะเริง ตำบลหนองระเวียง ตำบลโคกสูง ตำบลหมื่นไวย และตำบลหนองไข่น้ำ)  
 
 
 
 
3 อำเภอขามทะเลสอ (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอสูงเนิน (ยกเว้นตำบลเสมา ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า) ๓. อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลปรุใหญ่ ตำบลพลกรัง ตำบลบ้านใหม่ ตำบลพุดซา ตำบลโคกกรวด ตำบลสุรนารี ตำบลหนองกระทุ่ม และตำบลสีมุม)   
 
 
 
 
4 ๑. อำเภอโนนสูง (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลโนนไทย ตำบลด่านจาก ตำบลกำปัง ตำบลสายออ ตำบลถนนโพธิ์ และตำบลมะค่า) นาย จรัญ เสาวกุล  200 หมู่ 11 ต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 081-0734668
 
 
5 ๑. อำเภอแก้งสนามนาง (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอบัวใหญ่ (ทั้งอำเภอ) ๓. อำเภอบัวลาย (ทั้งอำเภอ) ๔. อำเภอสีดา (ทั้งอำเภอ)  นาย สิทธิชัย เจริญใจ 115 ม.9 ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นคราชสีมา 30120 090-2599791
 
 
5 นครราชสีมา 6 ๑. อำเภอคง (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอขามสะแกแสง     (ทั้งอำเภอ) ๓. อำเภอพระทองคำ (ทั้งอำเภอ) ๔. อำเภอบ้านเหลื่อม (ทั้งอำเภอ)  นาย วิมล มะลิลา 30/1 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 081-8782541
7 ๑. อำเภอประทาย (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอลำทะเมนชัย    (ทั้งอำเภอ) ๓. อำเภอเมืองยาง (ทั้งอำเภอ) ๔. อำเภอโนนแดง (ทั้งอำเภอ)
8 ๑. อำเภอพิมาย (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอชุมพวง
(เฉพาะตำบลท่าลาด ตำบลประสุข ตำบลชุมพวง ตำบลโนนยอ และตำบลหนองหลัก) 
นาย วันชัย ก้องเจริญพานิช  56/2 ม.14 ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นคราชสีมา 30110 085-4925778
 
 
9 ๑. อำเภอห้วยแถลง (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอจักราช (ทั้งอำเภอ) ๓. อำเภอชุมพวง (เฉพาะตำบลสาหร่าย ตำบลตลาดไทร ตำบลโนนตูม และตำบลโนนรัง)      นาย วิมล มะลิลา 30/1 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 081-8782541
10 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอโชคชัย อำเภอหนองบุญมาก
11 ๑. อำเภอครบุรี (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอเสิงสาง  (ทั้งอำเภอ)  นาง กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ 427 หมู่ 1 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 30250 081-5471268
 
 
5 นครราชสีมา 12 ๑. อำเภอปักธงชัย (ทั้งอำเภอ) ๒.อำเภอวังน้ำเขียว  (ทั้งอำเภอ) ๓. อำเภอเมืองนครราชสีมา (เฉพาะตำบลไชยมงคล)    นาย วิมล มะลิลา  30/1 หมู่ 14 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 30110 081-8782541
 
 
13 อำเภอปากช่อง (ยกเว้นตำบลจันทึก)          นาย มนูญ มนูขจร 217 ม.18 ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 083-0293399
 
 
14 ๑. อำเภอสีคิ้ว (ทั้งอำเภอ) ๒. อำเภอสูงเนิน (เฉพาะตำบลเสมา ตำบลมะเกลือใหม่ และตำบลมะเกลือเก่า) ๓. อำเภอปากช่อง (เฉพาะตำบลจันทึก)  นาย รังษี จีระมะกร 199 หมู่ 2 ถ.ชุมค้า ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 086-5811700
 
 
 
15 ๑. อำเภอด่านขุนทด (ทั้งอำเภอ)  ๒. อำเภอเทพารักษ์ (ทั้งอำเภอ) ๓. อำเภอโนนไทย (เฉพาะตำบลสำโรง ตำบลค้างพลู ตำบลบ้านวัง และตำบลบัลลังก์)   นาย เฉลิม  เทียมขุดทด  79 ม.3 ต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210 099-0288187
 
 
 
6 บุรีรัมย์ 1 อำเภอเมืองบุรีรัมย์ (ยกเว้นตำบลสวายจีก ตำบลสองห้อง  ตำบลเมืองฝาง และตำบลสะแกโพรง) นาย ชูวิบูลย์ เงางาม 5/9/2 ถนนธานี (บุลำดวน) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 063-3288978
 
 
2 ประกอบด้วย อำเภอสตึก อำเภอแคนดง (ยกเว้นตำบลสระบัว) อำเภอบ้านด่าน (ยกเว้นตำบลบ้านด่าน) และอำเภอห้วยราช (เฉพาะตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา และตำบลโคกเหล็ก)    
   
   
   
3 อำเภอพุทไธสง อำเภอนาโพธิ์ อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ อำเภอคูเมือง (ยกเว้นตำบลคูเมือง และตำบลพรสำราญ) อำเภอบ้านด่าน (เฉพาะตำบลบ้านด่าน) และอำเภอแคนดง (เฉพาะตำบลสระบัว)    
   
   
   
4 อำเภอลำปลายมาศ อำเภอคูเมือง (เฉพาะตำบลคูเมือง และตำบลพรสำราญ) อำเภอหนองหงส์ (เฉพาะตำบลไทยสามัคคี และตำบลเมืองฝ้าย) และอำเภอชำนิ  (เฉพาะตำบลช่อผกา)    
   
   
   
5 อำเภอกระสัง อำเภอพลับพลาชัย (ยกเว้นตำบลป่าชัน)    อำเภอห้วยราช (ยกเว้นตำบลเมืองโพธิ์ ตำบลตาเสา และตำบลโคกเหล็ก) และอำเภอเมืองบุรีรัมย์  (เฉพาะตำบลสวายจีก) นาย สุประดิษฐ์ แสนทวีสุข 517/2 ม.9 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160 089-6300116
 
 
 
6 บุรีรัมย์ 6 อำเภอนางรอง อำเภอชำนิ (ยกเว้นตำบลช่อผกา) อำเภอ เฉลิมพระเกียรติ (เฉพาะตำบลเจริญสุข) และอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เฉพะตำบลสะแกโพรง ตำบลสองห้อง และตำบลเมืองฝาง) นางสาว พิมพ์ชนก เลาหศิริวงศ์  39 ม.1 ต.ทุ่งกะสากพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 089-6259555
 
 
 
7 อำเภอหนองกี่ อำเภอปะคำ อำเภอโนนสุวรรณ และอำเภอหนองหงส์ (ยกเว้นตำบลไทยสามัคคี และตำบลเมืองฝ้าย) นาย ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์  39 ม.1 ต.ทุ่งกะสากพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 096-9628822
 
 
8 อำเภอบ้านกรวด อำเภอโนนดินแดง และอำเภอละหานทราย นาย ภูมิสิทธิ์ มาประจง 121 ม.2 ถ.โชคชัยอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 081-4427943
9 อำเภอประโคนชัย อำเภอพลับพลาชัย (เฉพาะตำบลป่าชัน)   และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ (ยกเว้นตำบลเจริญสุข)
7 มหาสารคาม 1 อำเภอเมืองมหาสารคาม (ยกเว้นตำบลลาดพัฒนา และตำบลท่าสองคอน) อำเภอบรบือ (เฉพาะตำบลบ่อใหญ่ ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง) และอำเภอแกดำ นาย เชวงศักดิ์ พลลาภ  246/1 ถ.มหาชัยดำริ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-2307320
 
 
 
2 อำเภอวาปีปทุม และอำเภอบรบือ (ยกเว้นตำบลบ่อใหญ่  ตำบลหนองโก ตำบลหนองม่วง และตำบลยาง)  นาย เชวงศักดิ์ พลลาภ  246/1 ถ.มหาชัยดำริ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-2307320
 
 
3 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำเภอยางสีสุราช อำเภอนาดูน และอำเภอนาเชือก (เฉพาะตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบลหนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก)  ดร.ประสาทพร  สีกงพลี  เทศบาลตำบลนาดูน ถ.กลางเมือง ต.นาดูน อ.นาดูน จ.มหาสารคาม 44180 089-7115797
 
 
 
4 อำเภอนาเชือก (ยกเว้นตำบลหนองโพธิ์ ตำบลสันป่าตอง ตำบล
หนองกุง ตำบลหนองเม็ก และตำบลนาเชือก)  อำเภอกุดรัง และอำเภอโกสุมพิสัย
นาย ประวัติ  กองเมืองปัก  61 ม.1 ต.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 081-9650515
 
 
 
5 อำเภอเมืองมหาสารคาม (เฉพาะตำบลลาดพัฒนา และตำบลท่าสองคอน)  อำเภอเชียงยืน  อำเภอชื่นชม  และอำเภอกันทรวิชัย          
   
   
8 มุกดาหาร 1 อำเภอเมืองมุกดาหาร (ยกเว้นตำบลผึ่งแดด ตำบลดงมอน และตำบลนาโสก) อำเภอดอนตาล และอำเภอหว้านใหญ่    
   
   
2 อำเภอเมืองมุกดาหาร (เฉพาะตำบลผึ่งแดด ตำบลดงมอน และตำบลนาโสก) อำเภอคำชะอี  อำเภอนิคมคำสร้อย  อำเภอดงหลวง  และอำเภอหนองสูง
นาย ธนรัตน์ จูมแพง  57 หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 087-8059998
 
 
9 ยโสธร 1 อำเภอเมืองยโสธร และอำเภอทรายมูล     
   
   
2 อำเภอคำเขื่อนแก้ว อำเภอมหาชนะชัย อำเภอค้อวัง และอำเภอป่าติ้ว    
   
   
3 อำเภอเลิงนกทา อำเภอกุดชุม และอำเภอไทยเจริญ    
   
   
10 ร้อยเอ็ด 1 อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และอำเภอจังหาร (เฉพาะตำบลปาฝา และตำบลยางใหญ่) ทนายนภาพร  พวงช้อย  4/15 ถ.เพลินจิต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-8734379
 
 
2 อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลนิเวศน์ ตำบลมะอึ ตำบลอุ้มเม้า ตำบลหนองพอก ตำบลบึงนคร ตำบลธวัชบุรี และตำบลธงธานี) อำเภอจังหาร (เฉพาะ ตำบลม่วงลาด ตำบลผักแว่น ตำบลดงสิงห์ ตำบลจังหาร ตำบลแสนชาติ และตำบลดินดำ) และอำเภอ
เชียงขวัญ
นาย ทินกร อ่อนประทุม  179 ม.7 ต.หมูม้ล อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170 086-6469666
 
 
 
 
 
 
3 อำเภอโพนทอง อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลหนองพอก ตำบลบึงงาม ตำบลภูเขาทอง ตำบลกกโพธิ์ และตำบลรอบเมือง) และอำเภอเมยวดี นาย ทินกร อ่อนประทุม  179 ม.7 ต.หมูม้ล อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170 086-6469666
   
   
4 อำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก (เฉพาะตำบลผาน้ำย้อย ตำบลท่าสีดา ตำบลโคกสว่าง และตำบลหนองขุ่นใหญ่) และอำเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตำบลทุ่งเขาหลวง ตำบลบึงงาม และตำบลมะบ้า) นางสาวตวงรัตน์  วงศ์เวไนย  163 ถนนแจ้งสนิท หมู่6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 061-4292999
 
 
 
10 ร้อยเอ็ด 5 อำเภอพนมไพร อำเภอธวัชบุรี (เฉพาะตำบลเมืองน้อย ตำบลเขวาทุ่ง  ตำบลราชธานี ตำบลหนองไผ่ และตำบลไพศาล) อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลหน่อม ตำบลบ้านแจ้ง ตำบลหนองหมื่นถ่าน ตำบลโพนเมือง และตำบลอาจสามารถ) อำเภอทุ่งเขาหลวง (เฉพาะตำบลเทอดไทย และตำบลเหล่า) และอำเภอหนองฮี (เฉพาะตำบลหนองฮี และตำบลสาวแห)      
นางสาวตวงรัตน์  วงศ์เวไนย 163 ถนนแจ้งสนิท หมู่6 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 45120 061-4292999
 
 
 
 
 
 
 
6 อำเภอสุวรรณภูมิ อำเภอโพนทราย อำเภอเมืองสรวง(เฉพาะตำบลหนองหิน) และอำเภอหนองฮี (เฉพาะตำบลเด่นราษฎร์ และตำบลดูกอึ่ง)    
   
   
7 อำเภอเกษตรวิสัย อำเภอปทุมรัตต์ และอำเภอเมืองสรวง(เฉพาะตำบลกกกุง และตำบลคูเมือง)    
   
   
8 อำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอศรีสมเด็จ อำเภออาจสามารถ (เฉพาะตำบลบ้านดู่ ตำบลโหรา ตำบลหนองขาม ตำบลหนองบัว และตำบลขี้เหล็ก) และอำเภอเมืองสรวง (เฉพาะตำบลเมืองสรวง และตำบลหนองผือ) คุณเกื้อจิตต์  จุรีมาศ 170 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 088-8295635
 
 
 
 
11 เลย 1 อำเภอเมืองเลย อำเภอท่าลี่ และอำเภอภูเรือ (เฉพาะตำบลสานตม และตำบลท่าศาลา) นาย ยงยุทธ ทิพรส  356 ม.1 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 081-8732544
 
 
2 อำเภอวังสะพุง (เฉพาะตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้งและตำบลโคกขมิ้น) อำเภอผาขาว อำเภอภูกระดึง อำเภอภูหลวง และอำเภอหนองหิน นาย คุ้มพงษ์  ภูมิภูเขียว 100/11 หมู่ 7 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000 062-6691333
 
 
3 อำเภอวังสะพุง (ยกเว้นตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลผาบิ้ง และตำบลโคกขมิ้น)อำเภอด่านซ้าย อำเภอนาแห้ว และอำเภอภูเรือ (ยกเว้นตำบลสานตม และตำบลท่าศาลา) นาย อดุลย์เดช ติยะบุตร 59 หมู่ 4 ต.สานตม อ.ภูเรือ จ.เลย 089-8422667
 
 
 
4 อำเภอเชียงคาน อำเภอปากชม อำเภอนาด้วง และอำเภอเอราวัณ นาย ยงยุทธ ทิพรส  356 ม.1 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 081-8732544
 
 
12 ศรีสะเกษ 1 ๑. อำเภอเมืองศรีสะเกษ ๒. อำเภอวังหิน    
   
   
2 ๑. อำเภอกันทรารมย์ ๒. อำเภอโนนคูณ ๓. อำเภอน้ำเกลี้ยง    
   
   
3 อำเภอกันทรลักษ์ (ยกเว้นตำบลภูเงิน)    
   
   
4 ๑. อำเภอกันทรลักษ์ (เฉพาะตำบลภูเงิน) ๒. อำเภอเบญจลักษ์
๓. อำเภอศรีรัตนะ ๔. อำเภอพยุห์ ๕. อำเภอไพรบึง
นาย ณรงค์ ระฆังทอง 73/1 หมู่ 6 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 080-4474445
 
 
5 ๑. อำเภอขุนหาญ ๒.อำเภอภูสิงห์ ๓. อำเภอขุขันธ์
(เฉพาะตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด)
นางสาว พิมพ์ลดา  ศรีวิพัฒน์ 127 ม.9 ต.โพธิ์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  082-7022068
 
 
12 ศรีสะเกษ 6 ๑. อำเภอขุขันธ์ (ยกเว้นตำบลปรือใหญ่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลศรีตระกูล และตำบลตาอุด) ๒. อำเภอปรางค์กู่ (ยกเว้นตำบลสำโรงปราสาท และตำบลตูม) นางสาว มยุรี ศรีวิพัฒน์ 138/1 ม.17 ต.กระแซง อ.กันทริกซ์ จ.ศรีสะเกษ 33110 081-8773309
 
 
7 ๑. อำเภออุทุมพรพิสัย ๒. อำเภอห้วยทับทัน ๓. อำเภอปรางค์กู่ (เฉพาะตำบลสำโรงปราสาท และตำบลตูม) ๔. อำเภอเมืองจันทร์ นาย นิมิตร จินาวัลย์  8 ม.3 (บ้านเขือง) ต.ตาเกษ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 064-0944777
 
 
8 ๑. อำเภอราศีไศล ๒. อำเภอยางชุมน้อย ๓. อำเภอศิลาลาด
๔. อำเภอบึงบูรพ์ ๕. อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
นาย เกรียงศักดิ์ วิริยาพากรณ์  270/171 หมู่ 8 ต.น้ำคํา อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000 081-2666835
 
 
13 สกลนคร 1 อำเภอเมืองสกลนคร (ยกเว้นเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ตำบลโคกก่อง ตำบลดงชน ตำบลม่วงลาย และตำบลโนนหอม)    
   
   
2 อำเภอเมืองสกลนคร (เฉพาะเทศบาลตำบลเหล่าปอแดง  ตำบลโคกก่อง ตำบลดงชน ตำบลม่วงลาย และตำบลโนนหอม) อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอโพนนาแก้ว อำเภอโคกศรีสุพรรณ และอำเภอเต่างอย    
   
   
   
3 อำเภอพรรณานิคม อำเภอภูพาน อำเภอกุดบาก  และอำเภออากาศอำนวย (เฉพาะเทศบาลตำบลบะหว้า และตำบลโพนแพง)    
   
   
4 อำเภอพังโคน อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว และอำเภอนิคมน้ำอูน    
   
   
13 สกลนคร 5 อำเภอสว่างแดนดิน และอำเภอเจริญศิลป์ (เฉพาะตำบลโคกศิลา)    
   
   
6 อำเภอวานรนิวาส และอำเภอเจริญศิลป์ (ยกเว้นตำบลโคกศิลา) นาย บุญรักษา  พรมวัง  126 หมู่ 6 ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120 080-1952193
 
 
7 อำเภอบ้านม่วง อำเภอคำตากล้า และอำเภออากาศอำนวย (ยกเว้นเทศบาลตำบลบะหว้า และตำบลโพนแพง)     
   
   
14 สุรินทร์ 1 1. อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะตำบลนอกเมือง ตำบลตระแสง ตำบลสวาย ตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง ตำบลเทนมีย์ ตำบลตาอ็อง ตำบลสำโรง ตำบลสลักได ตำบลราม ตำบลบุฤาษี ตำบลเมืองที และเทศบาลตำบลเมืองที) 2. อำเภอปราสาท (เฉพาะตำบลเชื้อเพลิง ตำบลทมอ และตำบลโคกยาง) นาย คำสิงห์ ชอบมี  25/2 หมู่ 2 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  091-0195982
 
 
 
 
2 1. อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะเทศบาลเมืองสุรินทร์ ตำบลคอโค ตำบลท่าสว่าง ตำบลเพี้ยราม ตำบลกาเกาะ ตำบลตั้งใจ ตำบลนาดี ตำบลแกใหญ่ และตำบลแสลงพันธ์)  2. อำเภอเขวาสินรินทร์  2. อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบลแตล และตำบลช่างปี) นาย เลิศชาย  สุขประเสริฐ 375 หมู่ 7 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 081-7255693
 
 
 
 
3 1  อำเภอชุมพลบุรี  2. อำเภอท่าตูม  3. อำเภอรัตนบุรี (เฉพาะตำบลกุดขาคีม) นาย องอาจ โสรถาวร 149/12 หมู่ 16 ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 062-1080007
 
 
4 1. อำเภอรัตนบุรี (ยกเว้นตำบลกุดขาคีม) 2. อำเภอสนม 3. อำเภอโนนนารายณ์  4. อำเภอสำโรงทาบ (เฉพาะตำบลกระออม)     
   
   
5 1. อำเภอจอมพระ 2. อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะตำบล หนองบัว ตำบลคาละแมะ ตำบลเขวาใหญ่ ตำบลตรึม ตำบลหนองขวาว ตำบลนารุ่ง ตำบลยาง และตำบลกุดหวาย)  4. อำเภอสำโรงทาบ (ยกเว้นตำบลกระออม)      
   
   
   
   
14 สุรินทร์ 6 ๑. อำเภอศีขรภูมิ (เฉพาะเทศบาลตำบลระแงง เทศบาลตำบลผักไหม ตำบลระแงง ตำบลจารพัต ตำบลตรมไพร และตำบลหนองเหล็ก)  ๒. อำเภอลำดวน ๓. อำเภอศรีณรงค์  ๕. อำเภอสังขะ (เฉพาะตำบลทับทัน ตำบลขอนแตก ตำบลพระแก้ว และตำบลตาคง)      
   
   
   
   
7 ๑. อำเภอบัวเชด  ๒. อำเภอสังขะ (เฉพาะเทศบาลตำบลสังขะ ตำบลสังขะ ตำบลบ้านซบ ตำบลดม ตำบลเทพรักษา ตำบลตาตุม ตำบลบ้านจารย์ ตำบลสะกาด     และตำบลกระเทียม)  ๔. อำเภอกาบเชิง (เฉพาะเทศบาลตำบลกาบเชิง ตำบลตะเคียน ตำบลคูตัน และตำบลด่าน)  ๕. อำเภอปราสาท (เฉพาะเทศบาลตำบลกันตรวจระมวล และตำบลบ้านไทร)    
   
   
   
   
   
   
8 ๑. อำเภอพนมดงรัก  ๒. อำเภอปราสาท (เฉพาะเทศบาลตำบลกังแอน เทศบาลตำบลนิคมปราสาท ตำบลกังแอน ตำบลปราสาททนง ตำบลไพล ตำบลประทัดบุ ตำบลสมุด ตำบลทุ่งมน ตำบลปรือ ตำบลตานี ตำบลโชคนาสาม ตำบลโคกสะอาด ตำบลบ้านพลวง ตำบลหนองใหญ่
และตำบลตาเบา)  ๓. อำเภอกาบเชิง (เฉพาะตำบลแนงมุด และตำบลโคกตะเคียน)
นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชัยสุวรรณ  52/4 ถ.สุริยะราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 082-5468999
 
 
 
 
 
 
15 หนองคาย 1 อำเภอเมืองหนองคาย (ยกเว้นตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลเวียงคุก) อำเภอสระใคร และอำเภอโพนพิสัย (เฉพาะตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว) นางสาว ชมพูนุท นาครทรรพ 567 ถ.มีชัย คุ้มวัดศรีคุณเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 091-8919999
 
 
 
2 อำเภอโพนพิสัย (ยกเว้นตำบลเหล่าต่างคำ ตำบลทุ่งหลวง และตำบลสร้างนางขาว) อำเภอรัตนวาปี และอำเภอเฝ้าไร่     
   
   
3 อำเภอเมืองหนองคาย (เฉพาะตำบลพระธาตุบังพวน และตำบลเวียงคุก) อำเภอท่าบ่อ อำเภอศรีเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ตาก และอำเภอสังคม    
   
   
16 บึงกาฬ 1 อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย อำเภอปากคาด และอำเภอบุ่งคล้า    
   
   
2 อำเภอเซกา อำเภอพรเจริญ อำเภอศรีวิไล และอำเภอ       บึงโขงหลง นาย วินัย ติยะบุตร 39 หมู่ 10 ถ.พังโคน-บึงกาฬ ต.พรเจริญ อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ 38180 081-7391448
 
 
17 หนองบัวลำภู 1 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง (เฉพาะตำบลกุดดู่  ตำบลโนนสัง  ตำบลบ้านค้อ  ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่)     
   
   
2 อำเภอศรีบุญเรือง  อำเภอนาวัง (ยกเว้นตำบลวังปลาป้อม) อำเภอโนนสัง (ยกเว้น ตำบลกุดดู่  ตำบลโนนสัง  ตำบลบ้านค้อ  ตำบลบ้านถิ่น และตำบลปางกู่)      
   
   
   
3 อำเภอนากลาง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนาวัง (เฉพาะตำบลวังปลาป้อม)    
   
   
18 อำนาจเจริญ 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอหัวตะพาน นาย ประเสริฐ กานานนท์ 62 หมู่ 7 ต.รัตนวารี อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 37240 093-4738989
 
 
2 อำเภอปทุมราชวงศา  อำเภอเสนางคนิคม  อำเภอชานุมาน อำเภอลืออำนาจ และอำเภอพนา นาย อภิวัฒน์ เงินหมื่น 9 หมู่ 6 ตำบลโคกกลาง อำเภอลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ 081-8374046
 
 
19 อุดรธานี 1 อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะในเขตเทศบาลนครอุดรธานีเทศบาลเมืองหนองสำโรง เทศบาลตำบลบ้านจั่น และตำบลบ้านเลื่อม) นางสาว ณสุภา กัสนุกาซ์  225/416 ถ.แวร์ซายส์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 092-4599553
 
 
2 อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลนิคมสงเคราะห์ ตำบลหนองบัวตำบลนาดี ตำบลเชียงพิณ ตำบลโนนสูง ตำบลหมูม่น ตำบลเชียงยืน ตำบลหนองนาคำ ตำบลกุดสระตำบลสามพร้าว ตำบลบ้านจั่น ตำบลหนองขอนกว้าง ตำบลโคกสะอาด และตำบลหนองไผ่) นาย นวมงคล คูสกุล 218/27 ถ.อุดรดุษฎี ต.หมากแข้ง(ม.เทพปรานี) อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 090-9135252
 
 
 
 
3 อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลบ้านขาว ตำบลนากว้างและตำบลนาข่า) อำเภอเพ็ญ และอำเภอสร้างคอม    
   
   
4 อำเภอบ้านดุง อำเภอทุ่งฝน และอำเภอพิบูลย์รักษ์(ยกเว้นตำบลดอนกลอย)     
   
   
5 อำเภอกุมภวาปี (เฉพาะตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหวและตำบลแชแล) อำเภอหนองหาน อำเภอประจักษ์ศิลปาคม และอำเภอพิบูลย์รักษ์ (เฉพาะตำบลดอนกลอย)    
   
   
   
19 อุดรธานี 6 อำเภอวังสามหมอ อำเภอศรีธาตุ อำเภอไชยวานและอำเภอกู่แก้ว    
   
   
7 อำเภอกุมภวาปี (ยกเว้นตำบลผาสุก ตำบลเชียงแหวและตำบลแชแล) อำเภอโนนสะอาด และอำเภอหนองแสง    
   
   
8 อำเภอเมืองอุดรธานี (เฉพาะตำบลหนองไฮ และตำบลบ้านตาด)อำเภอบ้านผือ (เฉพาะตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู) อำเภอกุดจับ และอำเภอหนองวัวซอ    
   
   
   
9 อำเภอบ้านผือ (ยกเว้นตำบลคำบง ตำบลเขือน้ำ และตำบลหนองหัวคู) อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง    
   
   
20 อุบลราชธานี 1 อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลตำบลปทุม เทศบาลตำบลขามใหญ่ ตำบลไร่น้อย ตำบลกุดลาด และตำบลกระโสบ)  นาย วิทวัส พันธ์นิกุล  436/1 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี  34000 089-8091777
 
 
 
2 อำเภอม่วงสามสิบ, อำเภอดอนมดแดง, อำเภอเหล่าเสือโก้ก อำเภอตาลสุม ดร. ศุภชัย ศรีหล้า 229 ม.8 หูม่บ้านเทพารักษ์ ถ.ชยางกูร ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 34140 087-4569669
 
 
3 อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เฉพาะเทศบาลตำบลอุบล, ตำบลแจระแม, ตำบลปะอาว, ตำบลหนองขอน, ตำบลหนองบ่อ, ตำบลหัวเรือ, ตำบลขี้เหล็ก), อำเภอเขื่องใน นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร 516 หมู่4 หมู่บ้านหนองใส  ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 086-6483499
 
 
 
4 อำเภอวารินชำราบ, อำเภอสำโรง (เฉพาะตำบลโคกก่อง และตำบลสำโรง) สจ. กิตติ์ธัญญา  วาจาดี  33/2  ถ.เทศบาล2 ต.วาริน อ.วาริน จ.อุบลราชธานี 34190 087-9399966
 
 
5 อำเภอตระการพืชผล, อำเภอกุดข้าวปุ้น นาย เทคนิค  เรืองแสน  198 หมู่ 1 ต.โนนสวาง อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี 095-6188405
 
 
20 อุบลราชธานี 6 อำเภอเขมราฐ, อำเภอโพธิ์ไทร, อำเภอนาตาล นาย วีระ รูปคม 125 ม.13 บ.อำนวยผล ต.โพธิ์ไทร อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 34340 085-7714702
 
 
7 อำเภอศรีเมืองใหม่, อำเภอโขงเจียม, อำเภอสิรินธร (ยกเว้นตำบลโนนก่อ), อำเภอพิบูลมังสาหาร (เฉพาะตำบลระเว และตำบลทรายมูล) นางสาว บุณย์ธิดา สมชัย เลขที่ 77 ม.9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 พิทักษ์ มาพรม 082-319-1080 ประสิทธิ์ ทองเทพ 081-438-1168
8 อำเภอพิบูลมังสาหาร (ยกเว้นตำบลระเว และตำบลทรายมูล), อำเภอสว่างวีระวงศ์, อำเภอนาเยีย
9 อำเภอบุณฑริก, อำเภอนาจะหลวย, อำเภอสิรินธร (เฉพาะตำบลโนนก่อ)     
   
   
10 อำเภอน้ำยืน, อำเภอทุ่งศรีอุดม, อำเภอน้ำขุ่น, อำเภอสำโรง  (ยกเว้นตำบลโคกก่อง และตำบลสำโรง), อำเภอเดชอุดม (เฉพาะตำบลทุ่งเทิง)    
   
   
11 อำเภอเดชอุดม (ยกเว้นตำบลทุ่งเทิง) นาย อัครพล จินตะเวช  362 ม.2 บ.ตลาด ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160 065-3317724
 
 ข่าวอื่นๆ