ข่าว

ยืนยันความเป็นสมาชิกพรรค ได้ทุกวัน
02 เม.ย. 2561

ยืนยันความเป็นสมาชิกพรรค ได้ทุกวัน

สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ สามารถมายืนยันความเป็นสมาชิกพรรค ได้ทุกวัน ที่พรรคประชาธิปัตย์ สำนักงานใหญ่
เวลา 8.30 น.-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)ข่าวอื่นๆ