ข่าว

.
01 เม.ย. 2561

.


ขอความร่วมมือสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกท่าน
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในการยืนยันสมาชิกภาพ
ของสมาชิกพรรคและการชำระเงินค่าบำรุงพรรค
ซึ่งจะต้องกระทำด้วยตนเองและด้วยความสมัครใจ

หากผู้ใดกระทำการขัดต่อกฎหมายจะถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดข่าวอื่นๆ