ข่าว

“ประชาธิปัตย์” ทำคำชี้แจงถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยัน คำสั่งหัวหน้า คสช. 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญ
24 เม.ย. 2561

“ประชาธิปัตย์” ทำคำชี้แจงถึง ศาลรัฐธรรมนูญ ยืนยัน คำสั่งหัวหน้า คสช. 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญ


24 เมษายน 2561   คณะกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์  โดยนายราเมศ  รัตนะเชวง และ  นายณัฐนันท์ กัลยาศิริ   แถลงข่าวภายหลังการหารือ ว่าพรรคฯ ได้เตรียมจัดทำความเห็นเพื่อส่งศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่ 6/2561  กรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ  ตามมาตรา 231  (1)  ว่าคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 53/2560 ขัดรัฐธรรมนูญ  เนื่องจาก วันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา ศาลรัฐธรรมนูญได้มีหมายมายังพรรคฯ  เพื่อให้พรรคฯจัดทำความเห็นเป็นหนังสือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กลับไปยังศาลรัฐธรรมนูญภายในวันที่ 25 เมษายน 2561    พรรคฯ จึงมีการหารือ และ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคฯ  ได้มอบ นายณัฐนันท์  กัลยาศิริ  คณะทำงานกฎหมายพรรคฯ  เดินทางไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพรุ่งนี้ (25 เมษายน 2561)  เวลา 10.30 น.

โดย  นายราเมศ  กล่าวว่า คำชี้แจงของพรรคฯ จะชี้ให้ศาลรัฐธรรมนูญเห็นถึงเรื่องการลิดรอนสิทธิ การเพิ่มภาระประชาชน   การกระทำที่เลือกปฏิบัติในกรณีต่างๆ  เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน  ว่าคำสั่งดังกล่าวขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 25  26  27  และมาตรา 45    

ด้านนายณัฐนันท์  กล่าวว่า  จากการหารือ พรรคฯ มีความเห็นพ้องตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นทุกประการ  และพรรคฯ จะมีการยื่นความเห็นเพิ่มเติมจากคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดิน เพราะการปฏิบัติจริง การยืนยันสมาชิกพรรคฯ ถือว่ายังเกิดความสับสนในเรื่องวิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ    เพราะ คสช. ไม่เปิดโอกาสให้พรรคฯ ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบโดยทั่วไป  และเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมีความเห็นแล้ว แต่ไม่ได้ใส่ความเห็นบางประการของพรรคประชาธิปัตย์ไป  แต่เราจะยืนยันว่าการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของ คสช. ต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญปี 60  ซึ่งจะแตกต่างจากการใช้อำนาจก่อนมีรัฐธรรมนูญ  จึงไม่สามารถใช้อำนาจได้อย่างกว้างขวางต่อไปข่าวอื่นๆ