ข่าว

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง
03 ต.ค. 2561

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคกลาง

ผู้รับผิดชอบ / สถานที่ จุดรับสมัครสมาชิกพรรค
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (อัพเดท 9 ต.ค.2561)
ภาคกลาง ( 74 จุด)
ลำดับ จังหวัด เขต ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กาญจนบุรี 1 นายอัฏฐพล  โพธิพิพิธ  4/5 ถนนเวียดนาม ต.ท่ามะกา อ.เมือง 096-842-4959, 096-789-1939 
086-149-1563
2 นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร  169 หมู่3 ถนนหนองขาว-ท่าม่วง ต.หนองขาว  อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี  71110
081-139-9339
063-237-7355
3 นายปาราเมศ  โพธารากุล  159/9ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 081-856-1991
4 นายธรรมวิชช์  โพธิพิพิธ  99/1 ม.4 ต.หนองประดู่ อ.เหลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 087-155-5365
5 นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศษฐ์   โรงเลื่อยจักรกาญจนบุรี 201/1 หมู่ 1 ต.วังด้ง อ.เมือง
จ.กาญจนบุรี 71190 
081-880-5105
2 ชัยนาท 1 นายเดชา บุญอินทร์  27 ม. 5 ต. หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 092-285-2535
นายประชา  ยอดวานิช ร้านเสริมพาณิชย์ 1 ซ.ภาษีซุง ถ.ชัยณรงค์ อ.เมือง
ชัยนาท 17000
081-8372292
3 นครนายก 1 นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ์ นายสกลชัย  อิสระเสนารักษ์ 140/1 ม.1 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง
อ.เมือง จ.นครนายก 26000
081-822-5223
081-655-5322
4 นครปฐม 1 พันโทสินธพ  แก้วพิจิตร  ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ (นครปฐม) ตรงข้ามห้างโลตัส
สาขานครปฐม 753 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง
 จ.นครปฐม 73000
 063-225-5744
034-255-422
FAX .034-250-255
5 ส.จ.สุรชัย อนุตธโต  41/10 ม.5 ซ. ท่าตลาด 5 ต.ท่าตลาด อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 081-3013936
5 นนทบุรี 1 นายเฉลิมพล  นิยมสินธุ์  93 ม.5 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง  จ.นนทบุรี 11000 081-611-1804
2 น.ส.วิภาวัลย์  วรวรรณปรีชา  34/1 ซ.รัตนาธิเบศร์8 ต.บางกระสอ อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000 081-846-8044
3 นายกฤตพัส  อัจฉริยะประสิทธิ์ 089-9221574 02-985-1720-1
4 นายวิรัตน์  บรรดาศักดิ์  บ้านเลขที่ 183/89 ม.7 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 081-9099-440
5 นายจำลอง  ขำสา 081-6899979
099-1953978
6  นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน  99 หมู่ 5 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 098-259-2685
6 ปทุมธานี 1 นายเอกชัย  นาคบุรินทร์   089-488-4727
4 นายอานนท์  นุ่นสุข ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ ปทุมธานี เขต 4
438 ซ.พหลโยธิน 127 ถ.พหลโยธิน
ต.ประชาธิปัตย์อ.ธัญบุรี ปทุมธานี 12130
081-4201593
5 ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง  ศูนย์ประสานงาน บ.KSS อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด ศูนย์การค้า IT เชียร์รังสิตชั้น 4 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 081-812-7889
6 นายอธิวัฒน์  สอนเนย 5 หมู่ 5 ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150 081-9243333
7 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายมนตรี  ปาน้อยนนท์  555 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์  77180 คุณมานัส  เทศแท้ 095-1517066
2 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน  179/11 ม.11 ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120 083-222-1669
3 นายประมวล  พงษ์ถาวราเดช  126/10 ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน 
 จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77140
098-279-5479
087-914-3250
8 ปราจีนบุรี 1 น.ส.เยาวลักษณ์  โตอนันต์ 1208 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  25000 087-001-1555
089-832-4469
2 นายประดิษฐ์  กุลหลี  297 ม.1 ต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี  25110 087-942-7488
9 เพชรบุรี 1 นายอรรถพร  พลบุตร  103 หมู่3 หมู่บ้านกรุงเพชรวิลล่า ต.ต้นมะม่วง  อ.เมือง
 จ.เพชรบุรี  76000
090-991-2416
2 นายกัมพล  สุภาแพ่ง  244/4 ม.10 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี  76120 084-070-9999
081-299-0063
3 นายอภิชาติ  สุภาแพ่ง  31 ต.ท่าราบ  อ.เมือง จ.เพชรบุรี  76000 081-846-9933
10 ราชบุรี 1 นางกัลยา ศิริเนาวกุล  80/22 ถ.คฑาธร ต.หน้าเมือง  อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000 จิตราภา โมกผา 086-327-9799
2 พ.ต.ท.สันทัต  เจียมสกุล  31 ม.2 ต.จอมประทัด  อ.วัดเพลง จ.ราชบุรี 081-981-9155
3 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์  65 ถ.โพธาราม ต.โพธาราม อ. เมือง ราชบุรี จ.ราชบุรี 70120 092-2899059
4 นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  69 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง  จ.ราชบุรี  70110 คุณธรรมนูญ 086-321-5891
5 นายชัยโรจน์  เอกอัครอัญธรณ์  ร้านกาแฟบีริช 148 ม.11 ต.วัดแก้ว อ.บางแพ จ.ราชบุรี 081-959-7949
11 ลพบุรี 1 นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  ศูนย์ประสานงาน พรรคประชาธิปัตย์ จ.ลพบุรี 29/1-4
ซอยศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
081-948-7101
080-022-4545
2
3
4 นายจงรวย สมจิตรนา 96 หมู่ 2 ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 080-0224545
12 สมุทรปราการ 1 นายกวีฉัฏฐ  ศีลปพิพัฒน์  สนง.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สมุทรปราการ ซ.4 ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
083-884-7777
2 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา  ร้านห้องยาอิมฯเวิลด์ 999/20 ม.1 ซอยข้างห้างอิมพีเรียลเวิลด์
 (ตรงข้ามประตูทางเข้าด้านข้างห้างอิมพีเรียลเวิลด์) ต.สำโรงเหนือ
 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
065-6659536
7 สมยศ ประกอบผล  40/1 หมู่ 7 ต.นาเกลือ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 081-7913939
13 สมุทรสงคราม 1 นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี  64/1 ม.11 ต.บ้านปรก อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 084-651-3535
081-985-1673
14 สมุทรสาคร 1 นายกุลวัชร หงษ์คู 927/98 ถ.เศรษฐกิจ1 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 095-514-9999
081-556-6008
2 นาย สุวิศว์ เมฆเสรีกุล  ที่ตั้งสำนักงานของ  เขตกระทุ่มแบน 8/88 หมู่11 ถนนพุทธสาคร
 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
 วัชรพล(เอก) รักท้วม  081-0097887
3 นายนิติรัฐ  สุนทรวร  ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์บ้านแพ้ว (ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว) 89/80 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว
จังหวัดสมุทรสาคร
084-195-1449

034-483150
15 สระแก้ว 1 พลโทอิสระ วัชรประทีป 081-8235055
2 พลโทชวลิต สาลีติ๊ด  ศูนย์ประสานงานฯ 1175 ม.10 ต.วัฒนานคร อ.วัฒนานคร 
 จ.สระแก้ว  27160
081-9661935
3 นายอัมพร ขันทวีชัย
16 สระบุรี 1 นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย 081-8400567
3 นายชูศักดิ์ จึงพานิช  12 ถ.พหลโยธิน  ต.หนองแค  อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 089-1881888
18 สิงห์บุรี 1 นางปริญตา เรืองฤทธิ์
19 สุพรรณบุรี 1 นายอิสระ  บุญญาอรุณเนตร
20 อยุธยา 1 สมบัติ ทัพประยูร  31/4 ม.5 ต.บางระกำ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260 098-9458411
2 นายสมบูรณ์  มีนาค สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ อยุธยา 36/5 ม.5  ต.เจ้าปลุก
 อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา  13150
081-851-8848
081-996-8536
3 ว่าที่ ร.ต.พลัฎฐ์  มงคลเชื้อทอง 139/96 หมู่ 7 หมู่บ้านศรีทอง  ถ.พหลโยธิน
ต.เชียงราก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
084-9246949
061-5454596
4 นายอดุล ดาวเรือง  145 ม.1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  086-3561222
084-6682111
21 อ่างทอง 1 นายอรชุน  ประสิทธ์สมบัติ  (สถานที่ตั้งสี่แยกไฟแดง ตลาดอ่างทอง อาคารพาณิชย์ 3ห้อง)
 จ.อ่างทอง
081-8907575
2
22 อุทัยธานี 1 นายกุลเดช พัวพัฒนกุล  715/1 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61000 089-7081771
2 นายวิทยา จันทร์สม  999/2 ม.2 ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 097-9723218
พรรณิภา  จันทร์สม
23 จันทบุรี 2 นายชาติชาย  วรพิพัฒน์ 9 หมู่ 3 ต.วังไหม้ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี  22170 086-3666089
3 นายอุลิศ สุจิระสกุล  237/1 ม.1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 087-9155935
นายชรัตน์  เนรัญชร 111 หมู่ 9 ต.ทุ่งหนาน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 22180 083-7424444
24 ฉะเชิงเทรา 1 นายบุญเลิศ ไพรินทร์ 081-8204625
2 นายชาลี เจริญสุข
นายสายัณห์ เกตุประยูร
4 พล.ต.ท.พิทักษ์ จารุสมบัติ 080-0233333
25 ชลบุรี 1 นายสวัลธา  ศรีชลวัฒนา  57/4 ถ.พาสเภตรา ตรงขามศาลจังหวัดชลบุรี ต.บางปลาสร้อย  
อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000
038-283208
089-8313434
3 นายไพฑูรย์  วชิรวงศ์ภิญโญ 361/1 ม.5 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ ชลบุรี 20240 091-4569990
4 นายอารยะ โรจนวณิชชากร บจ.ทีเอ็นบี อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์)
1/28 หมู่ 5 ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง ชลบุรี 20170
081-5527778
089-4200111
5 นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสฏฐ์  271/346 ม.3 ต.บ่อวิน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  20110 081-6527758
6 นางพจนารถ แก้วผนึก  27/1 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150
7 นายสุรัตน์  เมฆะวรากุล  206/32 ม.9 ซอยทาวน์อินทาวน์ ถ.สุขุมวิท 53 ต.หนองปรือ
 อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
033-009591
8 นายไมตรี สอยเหลือง  70/4 ม.3 ซ.สุขุมวิท37 หมู่บ้านเมโท ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ
จ.ชลบุรี  20180
081-8322414
26 ตราด 1 นายธีระ สลักเพชร 45/62 ถ.เทศบาล5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  23000 081-9107316 081-7810779
27 ระยอง 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ  สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง 115/33 หมู่4 ต.ตะพง
 อ.เมือง จ.ระยอง 21000
063-4564644
2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์  11/11 ถ.แหลมยาง  ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 081-7619208
3 นายธารา ปิตุเตชะ  สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง 115/33 หมู่4 ต.ตะพง
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
081-7823878
4 นายวิชัย ล้ำสุทธิ  9/9 ม.5 ต.มาบข่า  อ.นิคมพัฒนา  จ.ระยอง  21180 084-7579999ข่าวอื่นๆ