ข่าว

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ
03 ต.ค. 2561

จุดรับสมัครสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ภาคเหนือ

ผู้รับผิดชอบ/สถานที่ จุดรับสมัครสมาชิกพรรค 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 (อัพเดท 16 ต.ค.2561)
ภาคเหนือ 16 จังหวัด (46 จุด)
ลำดับ จังหวัด เขต ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ตั้ง โทรศัพท์
1 กำแพงเพชร 1 นายธิติ  มหบุญพาชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 39 ซอย 12  (ผู้ประสานงาน)
ถนนประชาหรรษา ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง  นายภูวเดช ฉาไธสง  064 0051555 
 จังหวัดกำแพงเพชร 62000  
2 นายสุขวิชชาญ  มุสิกุล เลขที่ 147 ถนนราชดำเนิน1 ตำบลในเมือง   082-4156198
อำเภอเมือง  จังหวัดกำแพงเพชร  62000  
   
3 นายสำราญ  ศรีแปงวงศ์  เลขที่ 695/3  หมู่ที่ 15  ตำบลคลองน้ำไหล    081-7853206
อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 62180  
2 ตาก 1 นพ.เธียรชัย  สุวรรณเพ็ญ, เลขที่ 698  ถนนตากสิน  ตำบลระแหง อำเภอเมือง  (ผู้ประสานงาน) 
จังหวัดตาก  63000  คุณสำรวย กิจจา 096-5906742
2 นายชัยวุฒิ  บรรณวัฒน์ จุดที่ 1 ที่ทำการสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 390/41
    ศูนย์การค้าแม่เมยซิตี้ ต.ท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จ.ตาก  63110
คุณสมจิตร  สารปรีชากุล 089-6386448 /
 081-0367166
คุณปกรณ์  สตะนีกรรณ  081-7406234
จุดที่ 2  ที่ 67 หมู่7 บ้านทรายงาม ต.พบพระ อ.พบพระ
    จ.ตาก 63160
คุณอารีย์  คลองแกว
087-2026048, 0979948285
จุดที่ 3  ที่ 192 บ้านแม่กลอง ต.แม่กลอง อ.อุ้มผาง   
     จ.ตาก63170
คุณบุญยืน จันทร์เจริญ
081-8862126
2 ตาก 3 นายธนิตพล ไชยนันทน์  ที่ 1   สนง.ย่อย พรรคประชาธิปัตย์(อ.สามเงา) (ผู้ประสานงาน) 
เลขที่ 280/1  หมู่3 บ้านจัดสรร ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา   คุณเตือนใจ 091-825-6234
จังหวัดตาก 63130  
ที่ 2   สนง.ย่อย พรรคประชาธิปัตย์ (อ.แม่ระมาด)  
เลขที่ 250 หมู่3 บ้านห้วยนกแล ตำบลแม่ระมาด  
จังหวัดตาก 63140  
3 เพชรบูรณ์  1-2 นายชัยณรงค์  สืบสุรีย์กุล  สำนักงานชั่วคราว เพชรบูรณ์ เขต1,2 บ้านเลขที่ 26 หมู่ 10  (ผู้ประสานงาน)
ตำบลหนองไขว่ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110 นายประดับ ยศปัญญา 094-5389999 /
   089-5638458
3 นายยุพราช  บัวอินทร์  เลขที่ 118  หมู่ 15  ตำบลวังบาน อำเภอหล่มเก่า  (ผู้ประสานงาน) 
 จังหวัดเพชรบูรณ์  67120  คุณอัญชลี สายคำเลิศ  082-3946856
4 แมฮ่องสอน   นายสมบัติ  ยะสินธุ์  เลขที่ 15/14  หมู่8 ตำบลเวียงใต้  อำเภอปาย  เบอร์ติดต่อ  081-8846199
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  58130  
5 ลำปาง  1-2 นางขนิษฐา นิภาเกษม   สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 106/4   ติดต่อ 086-4299670
 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52000  
 3-4 นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ เลขที่ 357/37  ถนนดวงรัตน์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง ลำปาง 52100 (ผู้ประสานงาน) 
  นายอภิชัย  ยิ้มแก้ว 085-0415450
6 ลำพูน  1-2 นายขยัน วิพรหมชัย    
จุดที่ 1 เลขที่ 61  หมู่10  ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง  จังหวัดลำพูน 51150  ติดต่อ 081-9608699
   
จุดที่ 2 เลขที่ 86/12 หมู่ 1 ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  ติดต่อ 091-0762760
   
จุดที่ 3  เลขที่ 62  ถนนมิตรประชา หมู่6  ติดต่อ 081-4383484
ตำบลลี้  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน 51110  
7 สุโขทัย 1 นายวิรัตน์  วิริยะพงษ์   สำนักงานทนายความไพฑูรย์และเพื่อน เลขที่164  ถนนจรดวิถีถ่อง   (ผู้ประสานงาน) 
 ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000  คุณวาสนา 089-566-1519
   
2 นายสัมพันธ์  ตั้งเบญจผล  เลขที่ 72/6  หมู่2  ตำบลบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ   (ผู้ประสานงาน)
จังหวัดสุโขทัย  64170   คุณภัทรพงษ์  ตั้งเบญจผล
   089-0111598
8 พะเยา 1 นายอนุพงษ์  มาคำ    (ผู้ประสานงาน)
เลขที่ 175 หมู่ที่14  ตำบลแม่ปืม  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา  56000  คุณจำนงค์ มาคำ  081-952-2478
   
3 นายมนัสศักดิ์ บุญมีตระกูล บ้านท่าฟ้าใต้ เลขที่ 213 หมู่ 2   ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน  (ผู้ประสานงาน) 
จังหวัดพะเยา 56160 คุณบุญมี บุญมีตระกูล  062-0478227
   / 093-240-3447
9 นครสวรรค์  1,2-6 คุณอรุณ กลัดปรี    สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ 605/81  ถนนเอกมหาชัย  ติดต่อ 089-7513552
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์  60000  
4 นายสมชาย เพ็ชรจินดา  เลขที่ 171 หมู่ที่ 3  ตำบลตะคร้อ อำเภอไพศาลี  ติดต่อ 081-0452780
 จังหวัดนครสวรรค์ 60220  
5 คุณคมสัน  สิทธิเลิศประสิทธิ์  เลขที่ 8 ม.1 ถ.พหลโยธิน ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า  ติดต่อ  082-165-6968
  จังหวัดนครสวรรค์  60140  
10 เชียงราย   เจริญ  สิงห์สุข  111/33  หมู่19  ถนนสันติ ตำบลรอบเวียง  อำเภอเมือง ติดต่อ053-7488088
 จังหวัดเชียงราย 57000  
11 เชียงใหม่  1,8,9,10 นายบวร ศรีเปารยะ  สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 42  ถนนเชียงใหม่-ลำปาง   (ผู้ประสานงาน)
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 50300  คุณเพชร 086-1807199
2 คุณคณกฤษ  เลาหกุลทรัพย์  เลขที่ 192  หมู่4  ตำบลสารภี อำเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่  50140 ติดต่อ  081-5684401
   
3 คุณวิชิต เชียงใหม่  เลขที่ 127 หมู่6 ตำบลบ่อค้าง อำเภอสันกำแพง  ติดต่อ 089-8382396
 จังหวัดเชียงใหม่  50130  
4 จ.อ.สุวินัย  วิมุขมนต์   เลขที่ 358/3  ตำบลเวียง  อำเภอพร้าว  จังหวัดเชียงใหม่  50190 ติดต่อ  089-4334303
   
5 คุณพรเลิศ  การ์วินจันทร์ เลขที่  179  ตำบลแม่สูน  อำเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่  50110 ติดต่อ 063-1146199
   
6 คุณโสรยา  บุญยมหา  เลขที่ 33  หมู่2  ตำบลหนองบัว  อำเภอไชยปราการ   ติดต่อ 089-5608728
จังหวัดเชียงใหม่  50320   
11 เชียงใหม่ 7 นายธนัญกร  ยิ่งโยชน์ เลขที่ 106  หมู่7  ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง   ติดต่อคุณนัสสุชา 081-9928492
จังหวัดเชียงใหม่ 50150  
12 พิจิตร  1,2,3 คุณอาวุธ เดชอุปการ จุดที่ 1 64/9  ถนนเลี่ยงเมือง ต.คลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง   ผู้ประสานงาน
จังหวัดพิจิตร  66000 คุณอาวุธ เดชอุปการ  086-9257539
  คุณอรุณ ลิขิตพรสวรรค์  081-8877611
จุดที่ 2  642 ม.2 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 66150 คุณสันติ   พุ่มมะลิ  081-8885441
  คุณกิตติศักดิ์ รอดวิหก  081-7275672
  คุณวีระ หมู่สุขศรี  0831677999
  คุณชุมพร ฉิมมา  082-6901909
13 พิษณุโลก  1,2 คุณวัชรา จำเนียรสุขสกุล  814/1 ถ.พุทธบูชา  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง ติดต่อ 081-7075605
 จังหวัดพิษณุโลก 65000  
 3,4,5 คุณระเบย เมืองยม  เลขที่ 29/6  หมู่6  ตำบลดินทอง  อำเภอวังทอง  จังหวัด ติดต่อ  085-8009833
พิษณุโลก 65130  
  คุณอุบล  จีนด้วง 7/6 หมู่ 7 ต.บ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 094-8307222
คุณวิภาดา  ศรีสม 105/2 หมู่ 7 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 094-6041801
คุณผ่องศรี  ชุตินันท์ 9 หมู่ 5 ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 080-5189994
คุณปิ่นปิณัฐ  โพธิปนะพันธ์พงษ์ 15/1 หมู่ 10 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก 081-7853097
คุณมุธิตา  ทองคำนุช 317/11 ถ.สนามบิน ซ6 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 062-9626888
14 น่าน  1, 2 คุณเฉลิมชาติ กุลโน   สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ 545/1  ถนนน่าน-พะเยา  (ผู้ประสานงาน)
ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000  098-6626158 / 086-1828985
   
15 แพร่ 1, 2 ,3 คุณกัษษากร    จุด 1 เลขที่ 128  หมู่ 2  ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่  54000
ติดต่อ  087 - 6593441
จุด 2  เลขที่ 44/2 หมู่ 8  ตำบลวังชิ้น  อำเภอวังชิ้น
 จังหวัดแพร่  54160 
 
จุด 3  เลขที่ 104  หมู่ 12   ตำบลบ้านกลาง อำเภอสอง  จังหวัดแพร่ 
54120
 
  นายสมมิ่ง  เหมืองร้อง ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ อำเภอสอง
104 หมู่ 12 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่ 54120
086-1944696
นายธนินจิตรา  ศุภศิริ 99 หมู่ 4 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 54170 094-6283355
  นายไชยพนม  สมวงศ์วาลย์. 187/2 หมู่ 4 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ 54140 099-6263325
นายทวี  มัดจิต  44/2 หมู่ 8 ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ 54160 087-1726493
นางปอรวัลย์  มุดเจริญ 35/3 หมู่ 2 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่ 54150 081-8825755
นางจิตรา  สุมา 2/5 หมู่ 6 ต.ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130 094-5035585
นางกัษษากร  ชมภูมิ่ง 128 หมู่ 2 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร่ 54000 087-65934471
นางศิริพร  ดอนแดนจุย 172/3 หมู่2 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร่ 54110 081-9503517
16 อุตรดิตถ์   คุณสุภัคกานต์  คงธนศุภธร   สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ เลขที่ 101/2  หมู่5   ติดต่อ  086-4317191
 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์  53000  ข่าวอื่นๆ