ข่าว

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลาง
29 ต.ค. 2561

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กลาง

หน่วยเลือกตั้งในการลงคะแนนหยั่งเสียง ภาคกลาง (อัพเดท 8 พ.ย.61 เวลา 10.00 น.
ลำดับ จังหวัด เขต ชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมาย ที่ตั้ง โทรศัพท์ จำนวนเครื่อง
1 นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศษฐ์  383 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  089-888-3000 1
1 กาญจนบุรี 2 นายฉัตรพันธ์  เดชกิจสุนทร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  อ.บ่อพลอย  จ.กาญจนบุรี 081-139-9339
063-237-7355
1
3 นายปารเมศ โพธารากุล บ้านเลขที่ 159/9 ม.4 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา  กาญจนบุรี 081-856-1991 1
4 นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศษฐ์  จุดที่ 1  บ้านเลขที่  31/11 ม.2  ต.สระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 

จุดที่ 2  ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านลำอีซู ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 
089-888-3000 2
5 นางศรีสมร  รัศมีฤกษ์เศษฐ์ 
ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เขต 5
089-888-3000 1
2 ชัยนาท นายประชา  ยอดวานิช ปากซอยธนาคารกสิกรไทย สาขาอำเภอเมืองชัยนาท ก่อนถึงศาลากลางอำเภอชัยนาท 200 ม.อยู่ด้านขวามือ อ.เมือง ชัยนาท 17000
081-8372292 1
3 นครนายก 1 นายชาญชัย  อิสระเสนารักษ์  จุดที่ 1  ปั๊มนำมันPT `สาขา4 ถนนสายนครนายก-รังสิต   ( 4 เครื่อง)                    

จุดที่  2
ปั๊มน้ำมันบ้านนาปิโตรเลียม หน้าสวนน้ำนครนายก ถนนบ้านนา-บางอ้อ  เยื้องรพ.บ้านนา   ( 3 เครื่อง )       
098-456-2926
098-456 2926
7
4 นครปฐม 1 พันโทสินธพ  แก้วพิจิตร  ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ (นครปฐม) ตรงข้ามห้างโลตัส สาขานครปฐม 753 ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร์ อ.เมือง  จ.นครปฐม
 063-225-5744
034-255-422
1
5 นนทบุรี 1 นายเฉลิมพล  นิยมสินธุ์ 081-611-1804
2 น.ส.วิภาวัลย์  วรวรรณปรีชา  081-846-8044
3 นายกฤตพัส  อัจฉริยะประสิทธิ์ จุดที่ 1    อาคารอบจ.นนทบุรี  (ปากซอยวัดลานนาบุญ)  ถนนประชาราษฎร์ 089-9221574 02-985-1720-1 2
4 นายวิรัตน์  บรรดาศักดิ์ จุดที่ 2   โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย ถ.ราชพฤกษ์ ต.อ้อมเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 081-9099-440
5 นายจำลอง  ขำสา 081-6899979
099-1953978
6  นายสัมฤทธิ์ ด้วงโสน 098-259-2685
6 ปทุมธานี 1 นายเอกชัย  นาคบุรินทร์   เลขที่ 225/8  ต.บ้านฉาง  อ.เมือง  ปทุมธานี   โครงการเดอะโมเม้นท์ อยู่ติดสนง.เทศบาลตำบลบางหลวง 089-488-4727 1
5 ดร.เกียรติศักดิ์  ส่องแสง  ศูนย์ประสานงาน บ.KSS อินเตอร์เทคกรุ๊ป จำกัด ศูนย์การค้า IT  เชียร์รังสิต ชั้น 4  ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130 081-812-7889 3
7 ประจวบคีรีขันธ์ 1 นายมนตรี  ปาน้อยนนท์  จุดที่ 1  555 ม.6 ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์    ( 5 เครื่อง)             

จุดที่ 2  170 ม.1 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ประจวบคีรีขันธ์ ( 3 เครื่อง)
คุณมานัส  เทศแท้ 095-151-7066 8
2 นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน จุดที่ 1  สำนักงานสาขาพรรคประชาธิปัตย์ เขต 2  บ้านเลขที่179/11 ม.11   ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์   ( 4  เครื่อง )                                       

จุดที่ 2
  สวนโผน กิ่งเพชร หลังเทศบาลหัวหิน  ( 1 เครื่อง )
083-222-1669 ,  098-387-7814 บู๋บี๋ 5
3 นายประมวล  พงษ์ถาวราเดช จุดที่ 1 .ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.1 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน

จุดที่ 2
.ตลาดเกาะยายฉิม หมู่ที่ 5 ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน

จุดที่ 3 
ร.ร.บางสะพานน้อย อ.บางสะพานน้อย

จุดที่ 4  ศาลาประชุม ม.10 บ้านหนองหัดไทย ต.ทรายทอง อ.บางสะพานน้อย      จุดที่ 5 โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย ต.ช้างแรก อ.บางสะพานน้อย
098-279-5479
087-914-3250
5
8 ปราจีนบุรี 1 น.ส.เยาวลักษมิ์  โตอนันต์ จุดที่ 1 ที่ทำการสาขาพรรค เดิม เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

จุดที่ 2 ที่ทำการสาขาพรรค เทศบาลตำบลประจันตคาม อ. ประจันตคาม ปราจีนฯ ( บ้านครูเล็ก )

จุดที่ 3. ที่ทำการสาขาพรรคเดิม ตลาดเทศบาล ต.กบินทร์บุรี อ.กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี( บ้านอ.บุญเลิศ )
087-001-1555
089-832-4469
3
9 เพชรบุรี 1 นายอรรถพร  พลบุตร จุดที่ 1  สำนักงานสาขาพรรคฯ ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง                                               

จุดที่ 2
  ศาลาเอนกประสงค์ ม.4 ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
090-991-2416 2
10 ราชบุรี 1 นางกัลยา ศิริเนาวกุล จุดที่ 1.   สาขาพรรคประชาธิปัตย์  เขต 1 บ้านเลขที่  80/22 ถนนคฑาธร                  ต.หน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี                                                                                       

จุดที่ 2
.  ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลเขางู อ.เกาะพลับพลา                            อ.เมือง  ราชบุรี
086-327-9799 2
2 พ.ต.ท.สันทัด เจียมสกุล ศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่ 1 ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี 081-9819155 1
3 นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ร้าน Kanom ในปั๊มเชลล์  เลขที่ 55/5 ม.4 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม  ราชบุรี 081-9435266 1
4 นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์ จุดที่ 1   ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 4  เลขที่ 69 ม.3  ต.ออนกระเบื้อง  อ.บ้านโป่ง  ราชบุรี

จุดที่  2
โรงปุ๋ยว.ธนทรัพย์ 99 ม.9  ตำบลกรับใหญ่  อ.บ้านโป่ง ราชบุรี
คุณธรรมนูญ 086-321-5891 4
5 นายชัยโรจน์ เอกอัครอัญธรณ์ ร้านกาแฟบีริช 148 ม.11 ต.วัดแก้ว  อ.บางแพ ราชบุรี 081-959-7949 1
11 ลพบุรี 1 นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ  ศูนย์ประสานงาน พรรคประชาธิปัตย์ จ.ลพบุรี บ้านเลขที่ 29/1-4
ซอยศรีสุริโยทัย 1 ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี
081-948-7101
2 1
3
12 สมุทรปราการ 1 นายกวีฉัฏฐ  ศีลปพิพัฒน์                                                                                                                                                                                                                                                                                   สนง.พรรคประชาธิปัตย์ จ.สมุทรปราการ ซ.4  ถ.สายลวด ต.ปากน้ำ   อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 083-884-7777 1
2 นางสาวสรชา วีรชาติวัฒนา 065-665-9536
13 สมุทรสงคราม 1 นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี 77/13  ม.1  ตำบล ลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.สมุทรสงคราม   50000 084-651-3535
082-505-6357
1
14 สมุทรสาคร 1 นายกุลวัชร หงษ์คู เลขที่ 1600/46  โครงการรอยัลเพลส  ห้อง A3   ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  086-3381127 (มด) 2
2 นาย สุวิศว์ เมฆเสรีกุล  ที่ตั้งสำนักงานของ  เขตกระทุ่มแบน 8/88  หมู่ 11  ถนนพุทธสาคร  ตำบลอ้อมน้อย  อำเภอกระทุ่มแบน  จังหวัดสมุทรสาคร 74130  วัชรพล(เอก) รักท้วม  081-009-7887 1
3 นายนิติรัฐ  สุนทรวร  ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์บ้านแพ้ว  (ตรงข้ามโรงพยาบาลบ้านแพ้ว)  89/80  หมู่ที่ 1  ตำบลบ้านแพ้ว  อำเภอบ้านแพ้ว  สมุทรสาคร
084-195-1449
034-483150
2
15 สระแก้ว 2 พลโทชวลิต สาลีติ๊ด
บ้านเลขที่ 488 หมู่ 3  ต.วังน้ำเย็น  จ.สระแก้ว
081-966-1935 1
3 นายพรพล  เอกอรรถพร 19/4 ถ.สุวรรณศร  ต.อรัญประเทศ  อ.อรัญประเทศ  จ.สระแก้ว  27120 081-649-7131 1
16 สระบุรี 3 นายชูศักดิ์ จึงพานิช  12 ถ.พหลโยธิน  ต.หนองแค  อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140 089-188-1888 1
17 สิงห์บุรี 1 นายวุฒิวัฒน์ เหล่าสุขสมบูรณ์ เลขที่ 37/19-20  ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ม.6 ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง สิงห์บุรี 061-569-2269 1
18 สุพรรณบุรี 1 นางศิริกาญจน์ ชนะกุลศรีเจริญ หจก.ซีอาร์ ตรวจสภาพ เลขที่ 137 ถ.มาลัยแมน ต.รั่วใหญ่ อ.เมือง สุพรรณบุรี 085-120-1126 1
19 อยุธยา 2 นายเอกราช  ใกล้สว่าง     สาขาพรรคฯ   36/5  ม.5  ต.เจ้าปลุก  อ.มหาราช  จ.พระนครศรีอยุธยา 084-081-9818 1
3 ว่าที่ ร.ต.พลัฎฐ์  มงคลเชื้อทอง 139/96 หมู่ 7 หมู่บ้านศรีทอง  ถ.พหลโยธิน
ต.เชียงราก อ.บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180
084-924-6949
061-545-4596
1
20 อ่างทอง 1 นายอรชุน  ประสิทธ์สมบัติ  สถานที่ตั้งสี่แยกไฟแดง ตลาดอ่างทอง อาคารพาณิชย์  เลขที่ 49  ถ.อ่างทอง-โพธิ์ทอง ต.ตลาดหลวง อ.เมือง อ่างทอง
062-604-9698  090-912-3536 1
2
21 อุทัยธานี 1 นายกุลเดช พัวพัฒนกุล บ้านเลขที่ 715/1 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง  จ.อุทัยธานี 61000                

(บ้านอดีตส.ส.กุลเดช พัวพัฒนกุล)
089-708-1771 2
2 นายวิทยา จันทร์สม จุดที่ 1  ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อนห้วยขาแข้ง  เลขที่ 36  หมู่ 10 บ้านห้วยขาแข้ง  ตำบลระบำ  อำเภอลานสัก  จังหวัดอุทัยธานี  ( 2 เครื่อง )            

จุดที่ 2
ศาลาประชุมหมู่บ้าน ม.7 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ อุทัยธานี ( 1 เครื่อง)
062-206-1233 3
22 จันทบุรี 1 นายอุลิศ สุจิระสกุล     เต็นท์อำนวยการบริเวณด้านหน้า ร้านสภากาแฟ  ตลาดเจริญสุข                             อ.เมือง จ.จันทบุรี 087-915-5935 1
2 นายชาติชาย  วรพิพัฒน์ 88/7  ม.3  ต.วังใหม่  อ.นายายอาม  จ.จันทบุรี 22170 086-366-6089 1
3 นายชรัตน์  เนรัญชร 111 หมู่ 9  ต.ทุ่งหนาน  อ.สอยดา ว จ.จันทบุรี  22180 083-742-4444 1
23 ฉะเชิงเทรา  2 นายสายัณห์ เกตุประยูร 376/7 ถนนศุขประยูร  ต.หน้าเมือง  อ.เมือง  จ.ฉะเชิงเทรา 24000 061-995-2419 1
3 นายอมรศักดิ์   ปิ่นเจริญ  เลขที่ 2/15  ถ.ฤทธิ์ประศาสน์ ซอย 2  ต. บางคล้า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา   095-729-6865 1
24 ชลบุรี 1 นายสรัลชา  ศรีชลวัฒนา  57/4  ถ.พาสเภตรา  ตรงข้ามศาลจังหวัดชลบุรี  ต.บางปลาสร้อย  
อ.เมือง  จ.ชลบุรี 20000
038-283208
085-995-9626
1
3 นายไพฑูรย์  วชิรวงศ์ภิญโญ 361/1  ม.5  ต.ท่าบุญมี  อ.เกาะจันทร์  ชลบุรี 20240 091-4569990 1
4 นายอารยะ โรจนวณิชชากร บจ.ทีเอ็นบี อินเตอร์เทรด (ไทยแลนด์)
1/28  หมู่ 5  ต.บ้านบึง  อ.บ้านบึง  ชลบุรี 20170
081-5527778
089-4200111
1
5 นายฐนโรจน์ โรจนกุลเสร์ฎ 271/211 ซอยหมู่บ้านบ่อวินเมืองทอง 2 ตำบลบ่อวิน อ.ศรีราชา ชลบุรี  081-652-7758 1
6 นางพจนารถ แก้วผนึก  27/1 ม.3 ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  20150 086-316-8344 1
25 ตราด 1 นายธีระ สลักเพชร 45/62  ถ.เทศบาล 5 ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด  23000 081-9107316 081-7810779 2
26 ระยอง 1 นายสาธิต ปิตุเตชะ  สำนักงานพรรคประชาธิปัตย์ จ.ระยอง  เลขที่ 115/33 หมู่ 4  ต.ตะพง อ.เมือง  จ.ระยอง  21000 063-4564644 2
2 นายบัญญัติ เจตนจันทร์ 11/11 ถนน แหลมยาง ต.ทางเกรียน อ.แกลง  จ.ระยอง 21110 081-7619208 1
3 นายธารา ปิตุเตชะ บ้านเลขที่ 64/4  ม.2  ต.บางบุตร  อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 081-7823878 1
4 นายวิชัย ล้ำสุทธิ ศูนย์ประสานงานพรรคประชาธิปัตย์ เขต 4 บ้านเลขที่  36  ต.มาบข่า                           อ.นิคมพัฒนา ระยอง 084-757-9999 1ข่าวอื่นๆ