ข่าว

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อีสาน
29 ต.ค. 2561

จุดลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อีสาน

จุดลงคะแนนภาคอีสาน (Update : 4/11/2561)
ลำดับ จังหวัด เขต ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
1 กาฬสินธุ์ 1 นายประสิทธิ์  แสงมณี 140 หมู่ 1 ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 080-7549112
2 คุณรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  440  ม.4  ต.ยางตลาด  จ.กาฬสินธุ์ (สำนักงานปชป.ยางตลาด) 081-4324487
4 นายชอบเรียน วงศ์ศิริ 153  ม.4  ต.สมเด็จ  อ.สมเด็จ  จ.กาฬสินธุ์ 087-2206982
2 ขอนแก่น 2 พ.ต.ท ปฎิณญา วิเชฎฐพงษ์  บ้านเลขที่ 204 หมู่ 7 ต.พระลับ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 095-6644129
3 นายนรเศรษฐ์  ศรีเงิน  บ้านเลขที่ 98 หมู่ 12 ถ.มิตรภาพ ต.ม่วงหวาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น  40310 095-2945654
8 ดร.พงศธร  งานไว 193 ม.2  บ.ท่านางแนว  ต.ท่านางแนว  อ.แวงน้อย  จ.ขอนแก่น 40230 082-4754558
3 ชัยภูมิ 4 นายเอกพล  สงวนวงศ์ชัย 499/1-3 หมู่ที่17 ตำบลบ้านเพชร อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 36160 094-5564414
5 นายชยนนท์ คำเบ้า  53 ม.9 บ.ขามป้อม ต.กุดเลาะ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ 36120 094-3850457
4 นครพนม 3 นางอิสรีย์  รักษ์กัตติยะบุตรี 71 ม.2 ต.โพนทอง  อ.เรณูนคร  จ.นครพนม  48170 061-0759589
5 นครราชสีมา 5 นาย สิทธิชัย  เจริญใจ 115  หมู่9  ต.กุดจอก  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา 090-2599791
8 นาย วิมล มะลิลา  ห้องประชุมหินทราย  เทศบาลต.พิมาย  อ.พิมาย  จ.นครราชสีมา  30110 081-8782541
11 นาง กาญจนา บุญมีศิริทิพงศ์ 427  หมู่1  ต.จระเข้หิน  อ.ครบุรี  จ.นครราชสีมา  30250 081-5471268
15 นาง  ดารา  เกตกะโกมล 34/5 ม.1 บ้านหนองบัวโคก ต.บ้านแปรง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 36220 082-4949254
6 บุรีรัมย์ 6 นาย ภุชงค์ เลาหศิริวงศ์  39 ม.1 ต.ทุ่งกะสากพัฒนา อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 096-9628822
9 นาย ภูมิสิทธิ์ มาประจง  121 ม.2 ถ.โชคชัยอุดม ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 31140 081-4427943
7 มหาสารคาม 1 นาย เชวงศักดิ์ พลลาภ  246/1 ถ.มหาชัยดำริ ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 086-2307320
4 นาย ประวัติ  กองเมืองปัก 111 ม.8 บ.กุดเม็ด อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม 44130 081-9650515
8 มุกดาหาร 2 นายธนรัตน์ จูมแพง 57 หมู่ 9 บ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร 49110 087-8059998
9 ยโสธร 1 นางสาว ณิรัฐกานต์ ศรีลาภ 551/1 ถ.วิทยะธรรมรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร  090-5379000
3 นาย ศุภชัย  ไชยสัจ 333 ม.11 ต.สามแยก อ.เลิกนกทา จ.ยโยธร 35120 089-4802332
10 ร้อยเอ็ด 1 ทนายนภาพร  พวงช้อย /คุณเกื้อจิตต์  จุรีมาศ 4/15 ถ.เพลินจิต อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 081-8734379 /088-8295635
2 นาย ทินกร อ่อนประทุม  179 ม.7 ต.หมูม้ล อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด 45170 086-6469666
11 เลย 1 นาย ยงยุทธ ทิพรส   356 ม.1 ถ.ชายโขง อ.เชียงคาน จ.เลย 42110 081-8732544
3 ดร.อดุลย์เดชวิชญเดช  ติยะบุตร 79 หมู่10  บ้านกกกระบาก  ต.โป่ง  อ.ด่านซ้าย  จ.เลย 089-8422667
12 ศรีสะเกษ 6 นางสาว มยุรี ศรีวิพัฒน์  32 ม.4 บ้านตราง  ต.ดองกำเม็ด  อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ  081-8773309
13 สกลนคร 1 คุณปราสาท  ตงศิริ 1865/4  ถ.รัฐพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 081-8725555
6 นายบุญรักษา  พรมวัง 126  หมู่6  ต.ธาตุ  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร  47120 080-1952193
14 สุรินทร์ 1 นาย คำสิงห์ ชอบมี  25/2 หมู่ 2 ต.ราม อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์  091-0195982
15 หนองคาย 1 นางสาว ชมพูนุท นาครทรรพ  567 ถ.มีชัย คุ้มวัดศรีคุณเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 091-8919999
นายกิตติพงษ์  ถิ่นศรี 199  หมู่2  ต.โพนสว่าง  อ.เมือง  จ.หนองคาย 081-8995935
16 บึงกาฬ -
17 หนองบัวลำภู -
18 อำนาจเจริญ 1 นายกษิน น้อยหอม จุดที่ 1 ตลาดบุ่งพัฒนา ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 897169377
นายชาติชัย ยอดทอง จุดที่ 2 ศาลากลางบ้านหนองหิน ต.หนองมะแซว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 831290932
นายกวน อินธิเสน จุดที่ 3 ศาลากลางบ้านสร้างนกทา ต.สร้างนกทา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 972252844
นายสุชาติ ประแดงปุย จุดที่ 4 ศาลาเอนกประสงค์บ้านยางคำ ต.น้ำปลีก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 956128600
นายคำแดง สมขาว จุดที่ 5 ศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกสวาท ต.นาผือ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 812646263
นายมนศักดิ์ คุนาสิทธิ์ จุดที่ 6 ศาลาเอนกประสงค์บ้านนาแต้ ต.นาแต้ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 652703493
นายอำนวย ลุนชิต จุดที่ 7 ศาลากลางบ้านหนองปลิง ต.นาจิก อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 874526869
นายสมาน บัวลา จุดที่ 8 ลานกลางบ้านขุมเหล็ก ต.โพนเมืองน้อย อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 862578028
นายธีรวุฒิ รัตนวงศ์ จุดที่ 9 ลานกลางบ้านเค็งใหญ่ ต.เค็งใหญ่ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 801087479
นายประยูร ผลให้ จุดที่ 10 ลานกลางบ้านคำพระ ต.คำพระ อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ 810752286
นาย ธีรวุฒิ  รัตนวงศ์ 10 หมู่2  ต.เค็งใหญ่  อ.หัวตะพาน  จ.อำนาจเจริญ  37240 080-1087479
2 นาย อภิวัฒน์ เงินหมื่น  9  หมู่6  ต.โคกกลาง  อ.ลืออำนาจ  จ.อำนาจเจริญ  37120 081-8374046
19 อุดรธานี 1 นาย  เรวัตน์  ตึงตระกูล 166 ม.7 ถ.ทหาร  ซ.มหามิตร บ.โนนยาง  ต.หมากแห้ง  จ.อุดรธานี 086-8513461
20 อุบลราชธานี 1 นาย วิทวัส  พันธ์นิกุล 436/1  ถ.ชยางกูร  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000  (โรงแรมเนวาด้า) 089-8091777
2 ดร. ศุภชัย ศรีหล้า 59 หมู่12 ต.ม่วงสามสิบ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี  087-4569669
สจ.ปรีชญา ฉ่ำมณี 24  หมู่11  ต.ตาลสุม  อ.ตาลสุม  จ.อุบลราชธานี  083-7431261
3 นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร  516 หมู่4 หมู่บ้านหนองใส  ถ.แจ้งสนิท ต.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี 086-6483499
5 นายบุญสอน  สามัคคี 33 หมู่ที่4  บ้านพอก  ต.เป้า  อ.ตระกาลพืชผล  จ.อุบลราชธานี 045-297088
6 ครูวีระ  รูปคม รร.บ้านม่วงเฒ่า ต.หัวนา อ.เขมราฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานีเขต2 085-7714702
8 นางสาว บุณย์ธิดา สมชัย   333 ม.9 ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี 34110 081-4381168                (คุณประสิทธิ์) , 082-3191080                 (คุณพิทักษ์)
10 นายวัลลี  ผิวหอม 101  หมู่ที่6  ต.สีวิเชียร  อ.น้ำยืน  จ.อุบลราชธานี 089-6245951
11 นายอัครพล  จินตะเวช 509/13  หมู่10  บ้านหนองสำราญ  ต.เมืองเดช  อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี  34160 061-0975387
หมายเหตุ    ทั้งหมด 51 จุด 66 เครื่อง จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองบัวลำภู ไม่มี       ข่าวอื่นๆ