ข่าว

“จุรินทร์”เยี่ยม ”แม่ระมาด” ชูเกิดปั๊บ รับสิทธิ์แสน กับ ประกันรายได้ชาวไร่ข้าวโพด
28 ธ.ค. 2561

“จุรินทร์”เยี่ยม ”แม่ระมาด” ชูเกิดปั๊บ รับสิทธิ์แสน กับ ประกันรายได้ชาวไร่ข้าวโพด


28 ธันวาคม 2561 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายธนิตพล ไชยนันท์ ผู้สมัคร ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ เขต 2 จ.ตาก ได้เดินทางไปเยี่ยมประชาชน เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด และอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) บ้านสันป่าไร่ ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

โดยนายจุรินทร์ ได้เข้ารับฟังปัญหาของประชาชนและติดตามความคืบหน้าของงาน อสม.เชิงรุก และ รพ.สต. ในการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ตนได้ริเริ่มไว้ ขณะเป็น รมว.สาธารณสุขในการยกระดับสถานีอนามัย 10,000 แห่งทั่วประเทศขึ้นเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) โดยนายจุรินทร์กล่าวว่าตนดีใจที่ได้เห็นความก้าวหน้าในการดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนในหมู่บ้าน ตำบลจนสามารถรับผิดชอบงานด้านการป้องกันโรค และส่งเสริมสุขภาพได้ครบถ้วนเต็ม 100% อีกทั้งยังสามารถรับผิดชอบงานด้านการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพ ช่วยแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลชุมชนได้ถึง 7-80 % ซึ่งเป็นเพราะศักยภาพที่เพิ่มขึ้นทั้งด้านบุคลากร เครื่องมือและระบบบริหารจัดการ ภายหลังการยกระดับขึ้นเป็น รพ.สต.

นายจุรินทร์ กล่าวอีกว่า สิ่งที่จะต้องทำต่อไป หากได้เป็นรัฐบาลคือ การให้ความสำคัญกับการดูแลคนตั้งแต่ "ก่อนเกิดจนตาย" โดยการให้บริการรับฝากครรภ์ ให้วิตามิน อาหารเสริม ที่จำเป็นสำหรับหญิงตั้งครรภ์ฟรี เพื่อให้เด็กที่จะคลอดออกมาแข็งแรงทั้งร่างกายและสมอง ทั้งจะมีสวัสดิการเพิ่มเติมตามนโยบาย "เกิดปั๊ป รับสิทธิ์แสน" คือเดือนแรก มีเงินให้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลลูก 5,000 บาท จากนั้นอีกเดือนละ 1,000 บาททุกเดือน ไปจนอายุครบ 8 ขวบ รวมกันเป็นเงิน 1 แสนบาทพอดี เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของครอบครัว และให้สามารถดูแลเด็กให้เป็นอนาคตของชาติที่มีความพร้อมต่อไป "นอกจากนั้นในช่วงที่เด็กอายุ 3 ขวบ ก็จะให้เด็กเข้าศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ มีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กปฐมวัยที่จบปริญญาตรีดูแล" 

จากนั้นก็จะเข้าสู่ระบบ "เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ" ตั้งแต่อนุบาลถึง ม. 6 ที่ตนเคยทำไว้ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่ต่อไปจะฟรีเพิ่มให้อีก 2 ปี สำหรับผู้เรียนสายอาชีพที่ตลาดต้องการไปจนจบ ปวส. นอกจากนี้ยังมีสวัสดิการให้แก่นักเรียน โดยขยายโครงการนมโรงเรียนและอาหารกลางวันฟรีที่เริ่มต้นไว้ตั้งแต่สมัยท่านนายกชวน หลีกภัย ไปเป็นอาหารเช้าด้วย และขยายจาก ป.6 ไปถึงชั้น ม.3 ส่วนการรักษาพยาบาลนั้นสมัยตนเป็น รมว.สธ. ก็มีนโยบาย "บัตรประชาชนใบเดียว รักษาฟรี 48 ล้านคน" มาตรฐานเดียวกับ30 บาทแต่ไม่ต้องจ่าย 30 บาท สำหรับผู้สูงอายุยังคงยืนยันให้มีเบี้ยยังชีพที่เริ่มไว้สมัยนายชวน แต่จะเพิ่มให้เป็น 1,000 บาท และเพิ่มเติมให้มีการตรวจสุขภาพฟรีปีละ1 ครั้งด้วย กระทั่งเสียชีวิตก็ยังมีสวัสดิการค่าทำศพให้อีกรายละ 2,000 บาท 

จากนั้นได้มีชาวกะเหรี่ยงแม่ระมาด หลายคนเข้ามาขอบคุณนายจุรินทร์ที่ช่วยให้คนไทยไร้สัญชาติกว่า 4 แสนคนได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาล จากมติ ครม.เมื่อปี 2554 ในรัฐบาลอภิสิทธิ์ตอนนายจุรินทร์เป็น รมว.สธ.ซึ่งนายจุรินทร์กล่าวว่า "ดีใจครับที่พวกเขายังจำได้ ว่าผมเป็นผู้ขอสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลให้"

หลังจากนั้นนายจุรินทร์ ได้เดินทางไปพบกับเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด ซึ่งเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่งของชาวแม่ระมาด และของเกษตรกรในภาคเหนือ โดยนายจุรินทร์ได้เสนอนโยบาย "การประกันรายได้เกษตรกร" ซึ่งเคยทำสำเร็จมาแล้ว มาใช้กับข้าวโพดด้วย เช่นเดียวกับข้าว ยาง ปาล์ม และมันสำปะหลัง เป็นต้น โดยนายจุรินทร์กล่าวทิ้งท้ายว่า "จะมีการทยอยประกาศนโยบายพรรคออกมาอีกหลายส่วน ที่จะทำให้เศรษฐกิจปากท้องและชีวิตของประชาชนดีขึ้น และเชื่อว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชน"ข่าวอื่นๆ