ข่าว

รองโฆษกปชป. เสนอ 4 มาตรการลดอุบัติเหตุจักรยานยนต์
30 ธ.ค. 2561

รองโฆษกปชป. เสนอ 4 มาตรการลดอุบัติเหตุจักรยานยนต์

30 ธันวาคม 2561 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองโฆษกด้านเศรษฐกิจ พรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวถึงกรณีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆ ว่าคนไทยเสียชีวิตบนท้องถนนถึงปีละกว่า 22,000คน และบาดเจ็บอีกปีละกว่า 100,000คน คิดเป็นมูลค่าสูญเสียทางเศรษฐกิจถึง 500,000 ล้านบาท ซึ่งประมาณ 70% ของอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดขึ้นมีสาเหตุหลักมาจากจักรยานยนต์  และที่น่าเป็นห่วงคือองค์การอนามัยโลก (WHO) จัดอันดับให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์สูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก

ดังนั้นจึงขอเสนอมาตรการเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ และลดอุบัติเหตุ ด้านจักรยานยนต์ 4 มาตรการ ดังนี้

1.ควรมีการติดตั้ง ระบบเบรค ABS (ระบบเบรกป้องกันล้อล็อก) ในจักรยานยนต์คันใหม่ทุกคัน ตั้งแต่การผลิตจากโรงงาน ก่อนส่งมอบให้ผู้ซื้อ เพราะผลการวิจัยพบว่าจะสามารถลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุได้ถึง33% หรือประมาณ 6,000 -9,000 คนภายในระยะเวลา 5 ปี และลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจได้ถึง 170,000 ล้านบาท

2.นอกจากการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยทางถนน ควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจ และตรวจสอบลักษณะความสมบูรณ์ของถนน จุดเสี่ยง จุดอันตราย จุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง และดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย นอกจากนั้นควรดำเนินการออกแบบถนน ให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ และเป็นมิตรต่อผู้ใช้จักรยานยนต์ด้วย

3.  ต้องมีการเพิ่มทักษะให้กับผู้ขับขี่  โดยการสอบใบขับขี่ต้องมีความเข้มงวดมากขึ้น  รวมทั้งต้องมีการทดสอบบนท้องถนนจริง

4. ต้องส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐ วัดผลงานด้วยการลดจำนวนอุบัติเหตุลง  โดยนำระบบไอที และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาอำนวยการในการปฏิบัติหน้าที่และกำกับดูแล เช่นการติดกล้อง CCTV เพื่อควบคุมให้ผู้ขับขี่เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด โดยมีตัวอย่างความสำเร็จในการดำเนินเรื่องนี้ที่จังหวัดภูเก็ตเป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างมาก และยังช่วยลดอาชญากรรมได้อีกด้วยข่าวอื่นๆ