ข่าว

ประชาธิปัตย์ เตรียม “สาทิตย์ – กรณ์ – เกียรติ” นำอภิปรายสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ
09 ส.ค. 2562

ประชาธิปัตย์ เตรียม “สาทิตย์ – กรณ์ – เกียรติ” นำอภิปรายสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญ

24 ก.ค. 2562 นายราเมศ  รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีการอภิปรายนโยบายรัฐบาลในวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2562 ว่า มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคฯ ได้แสดงความจำนงในการอภิปรายเป็นจำนวนมาก  แต่เนื่องจากได้เวลาในการอภิปรายเพียง 63 นาที  จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมผู้อภิปรายเพื่อใช้เวลานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในฐานะตัวแทนของประชาชน  โดย ส.ส. ที่อภิปรายจะได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ เพื่อให้รัฐบาลได้นำข้อมูลเหล่านั้นไปประกอบในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตรงจุดตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น

พรรคฯ จะเน้นเรื่องปัญหาปากท้องความเป็นอยู่ ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหาโดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  ในการอภิปรายถ้าทุกฝ่ายมุ่งไปที่ประโยชน์ของประชาชนจึงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี  และประชาชนจะตัดสินได้ว่าใครทำการเมืองเพื่อประโยชน์ของตนหรือทำการเมืองให้เกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด  พร้อมทั้งเชื่อว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทุกเสียงสะท้อน เพื่อนำไปขับเคลื่อนพัฒนาประเทศต่อไป

ทั้งนี้พรรคฯ ได้เตรียม ส.ส. ที่อภิปรายเป็นหัวหน้าทีมหลัก 3 คน คือ นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย ส.ส.จากจังหวัดตรัง    นายกรณ์  จาติกวณิช  และนายเกียรติ สิทธีอมร  ส.ส. บัญชีรายชื่อของพรรคฯ รวมทั้งยังมี ส.ส. อีก 11 คน  ที่จะได้ร่วมอภิปรายในประเด็นต่างๆ ซึ่งได้มีการประชุมแยกกลุ่มเพื่อเตรียมการอภิปรายไว้ให้ครบถ้วนที่สุด

สำหรับในส่วนรัฐมนตรีของพรรคฯ ก็ไม่มีความหนักใจใดๆ เพราะทุกคนพร้อมชี้แจงให้เห็นถึงนโยบายที่ตั้งใจทำงานให้กับประชาชน  หากมีการกล่าวพาดพิงเรื่องส่วนตัวก็เชื่อว่าทุกคนก็พร้อมชี้แจง  โดยการอภิปรายก็ควรนำความจริงมาพูดในสภา  เพราะความจริงจะเป็นคำตอบและเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของทุกคนไม่ว่าจะเป็นตัว ส.ส. ผู้อภิปราย หรือตัวรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิง
ข่าวอื่นๆ